De verwevenheid van individuele verkeer- en parkeervraagstukken met een hoge maatschappelijke gevoeligheid, maakt Deventer geen gemakkelijke stad om te besturen. Deventer stuurde een bericht aan haar inwoners: een film.

De gemeente Deventer vroeg Goudappel Coffeng te participeren in haar ‘bereikbaarheidsconclaaf’. Aanleiding was het ambitiedocument ‘Bericht aan de stad’ waarin voormalig rijksbouwmeester Jo Coenen en voormalig rijksadviseur cultureel erfgoed Fons Asselbergs de stad manen om knopen door te hakken op het gebied van verkeer en parkeren. Een samenhangende oplossing voor de bereikbaarheid is hard nodig om de gastvrije stad te blijven voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

Die samenhangende visie kwam er in een beslisdocument ‘Deventer binnen Bereik’. Wij namen in het conclaaf de verkeerskundige aspecten voor onze rekening. Een vervolgstap was uitleg, want het maatschappelijk draagvlak voor een aantal belangrijke aspecten is nog sterk op een partiële kijk geënt. Wij zijn nog regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten en vergaderingen om discussies te duiden in het grotere geheel. Dit inspireerde de gemeente tot een eigen ‘bericht aan de stad’: een film over de verkeersvragen van Deventer en hoe ze op te lossen zijn. En zoals elke auteur zijn we apetrots: “ons werk is inmiddels verfilmd.”

De film gebaseerd op ‘Deventer binnen Bereik’ bestaat uit zeven delen; A1, fietsers, Hanzetracé, parkeren, stationsgebied, Wellekade en de Wilhelminabrug.

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Realisatie: 2012

Frank Aalbers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 22 18 51 66
mail Frank

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›