Een specifieke functie kent specifiek verkeers- en parkeergedrag. De verplichte onderbouwing van een bestemmingsplanwijziging of de afgifte van een omgevingsvergunning op het gebied van parkeren vergt in deze specifieke gevallen het onderbouwd afwijken van de generieke CROW-parkeerkencijfers of gemeentelijke parkeernormen.

In opdracht van woningcorporatie Woonkracht10 onderzocht Goudappel Coffeng wat de juiste parkeernorm is voor een appartementencomplex dat verhuurd zal worden aan arbeidsmigranten. Het onderzoek was onderdeel van de onderbouwing van een bestemmingsplanwijziging. We verdiepten ons daarvoor in de precieze werking van deze specifieke functie met specifieke doelgroep. Hoe is het gesteld met autobezit, recreatie, werktijden en woonwerk-verkeer? Ook deden we parkeeronderzoek naar de huidige bestemming van het complex. De huidige parkeervraag mag immers bij een functiewijziging in mindering worden gebracht op de nieuwe parkeervraag. Vervolgens keken we hoe de nieuwe parkeervraag inpasbaar is in de openbare ruimte.

De ontwikkelde parkeernorm op maat geeft Woonkracht10 inzicht in de nieuwe parkeersituatie ten opzichte van de huidige parkeersituatie. De impact van de functiewijziging op de openbare ruimte is inzichtelijk gemaakt en biedt onze opdrachtgever de handvaten om een volgende stap te zetten en de bestemmingsplanwijziging te realiseren.

Opdrachtgever: woningcorporatie Woonkracht10
Realisatie: 2014

Joost Verhoeven

Functie:
adviseur verkeer & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 11 58 66 06
mail Joost

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›