De parkeervoorzieningen in Schiedam liggen met name aan de oostzijde van het centrum. Een parkeervoorziening aan de westzijde kan bijdragen aan de revitalisering van de binnenstad. Is een dergelijke voorziening haalbaar?

Schiedam werkt aan de uitstraling van haar centrum. Stimulering van toerisme en ondernemerschap is een speerpunt. Grote delen van het openbaar gebied zijn heringericht en restauraties van gezichtsbepalende panden uitgevoerd. Een volgende stap is de verkenning naar de haalbaarheid van een parkeervoorziening aan de westzijde van het centrum. Goudappel Coffeng heeft in opdracht van de gemeente deze verkenning uitgevoerd. Hierbij is in een eerste fase gekeken naar de behoefte en fysieke mogelijkheden voor deze parkeervoorziening. Vervolgens heeft de gemeente op een haalbare locatie een plan ontwikkeld. Vervolgens heeft zij ons gevraagd om van dit plan de financiële haalbaarheid te bepalen.

Opdrachtgever: gemeente Schiedam
Realisatie: 2011

Aukje van de Reijt

Functie:
adviseur parkeren & locatieontwikkeling
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 58 67 74
mail Aukje

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›