In een stad met de omvang als Eindhoven is de openbare ruimte altijd wel ergens onderhanden. Een praktisch handboek, van visie tot uitwerking op straatniveau, zorgt voor duurzaam meer samenhang in die projecten. Hoe? Op basis van bestaande kennis en beleidstukken, door de neuzen dezelfde kant op te zetten.

De gemeenteraad van Eindhoven stelde in 2006 de Visie Openbare Ruimte vast. Hierin is onderscheid gemaakt in verschillende kwaliteitsniveaus binnen de stad. Goudappel Coffeng heeft op verzoek van de gemeente Eindhoven deze visie uitgewerkt in het Handboek Openbare Ruimte.

We kozen ervoor om aansluiting te zoeken bij bestaande handboeken, beleidsdocumenten en vigerende praktijk. Eindhoven had genoeg goede ideeen en beleidsrichtlijnen. Misschien zelfs teveel. Voor een ontwerper was het in de praktijk bijna onmogelijk om al die verschillende documenten te kennen, laat staan dat hij zich er aan kon houden. We hebben een regisseursrol gekozen en met allerlei verschillende beleidsvelden een gemeentebreed gedragen samenhang aangebracht. Het handboek geeft inzicht wat de mogelijkheden zijn binnen de verschillende beleidsvelden van de stad en binnen de kwaliteitsniveaus.

We wilden dat het handboek inspireert in plaats van reguleert. Het handboek werkt daarvoor vooral met voorbeelden, uit Eindhoven zelf en uit andere steden. Het handboek reikt bouwstenen aan om er samen van de inrichting van de openbare ruimte in Eindhoven iets moois en duurzaams te maken.

Het wordt inmiddels toegepast door ontwerp, beheer, commissie ruimtelijke kwaliteit, projectontwikkelaars en allerlei andere partijen die werken in de openbare ruimte. Het handboek draagt tevens bij aan helaas noodzakelijke bezuinigingen. Eén handboek in plaats van handboeken per project of afdeling is goedkoper, maar de grote winst zit ook bij de onderlinge afstemming. De betere afstemming leidt tot mooiere ontwerpen die ook door beheer onderhoudbaar zijn. Zo blijft een mooi ontworpen plek langer een prettige verblijfsomgeving. Er is minder herontwerp nodig en dat is ook goed voor de benodigde budgetten.

Opdrachtgever: gemeente Eindhoven
Realisatie: 2010

Marco Aarsen

Functie:
landschapsarchitect
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 72 27 29
mail Marco

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›