De gemeente Den Haag wil het aandeel fiets in het stedelijk verkeer komende jaren verhogen van 30 naar 35 procent. Goudappel Coffeng heeft hiervoor een plan opgesteld, waarin een netwerk van snelle fietsroutes is opgenomen: zogenoemde Sterroutes.
Dit netwerk bestaat uit hoogwaardige fietsroutes over bestaande of nieuwe tracés. Op een aantal routes is een combinatie met openbaar vervoer mogelijk. Parallel aan de drie autosnelwegen naar de stad komen fietssnelwegen. Alle 40 trein- en tramstations worden voorzien van grote stallingen.

Barrières
Den Haag heeft 15 Sterroutes aangewezen om het fietsverkeer vlot en veilig van de stadsranden naar bepaalde delen in de binnenstad te leiden. In ons plan, dat onderdeel uitmaakt van de Haagse Nota mobiliteit, hoeven slechts voor een klein deel nieuwe routes te worden aangelegd. De rest past over het algemeen binnen de bestaande routes.

De belangrijkste struikelblokken liggen in het opruimen van de barrières zoals de A12, A4 en de Vliet. Ook hebben wij aandacht geschonken aan een beter comfort en samenhang van de route. Dit leidt in mindere of meerder mate tot directe, veilige en soms verrassende routes.

Inspiratie voor buitenland

In 2010 is een delegatie uit San Francisco en de Bay Area op bezoek geweest in Den Haag. Het idee en de uitwerking van een sternet heeft de stad in California USA behoorlijk geïnspireerd. San Francisco maakt nu ook een aantal Star-routes in het kader van het nieuwe fietsbeleid ‘Connecting the city’

Opdrachtgever: gemeente Den Haag
Realisatie: 2008

Richard ter Avest

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 19 76 83
mail Richard

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›