De Beneluxtrein werd Fyra en Den Haag viel vooralsnog buiten de boot. De Lage Landen Lijn moet Brussel en Den Haag opnieuw op elkaar aansluiten, mits er voldoende potentie is binnen de mededingingsregels voor het spoor. Hetnationaal verkeersmodel maakte die potentie hard: de aanvraag van The Hague Train Holdings BV is inmiddels in behandeling.

Voor Movares in opdracht van de gemeente Den Haag bepaalde Goudappel Coffeng de vervoerwaarden voor verschillende mogelijke scenario’s voor een Intercity-verbinding tussen Den Haag en Brussel. Een belangrijke vraag hierbij was hoe deze nieuwe verbinding niet teveel afroomt van de nationale concessie. Voor eeninternationale spoorverbinding met additionele tussenstops in Nederland gelden namelijk specifieke mededingingsregels vanuit de Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa). Voor drie scenario’s maakten wij met het Nationaal VerkeersModel de te verwachten reizigerseffecten inzichtelijk, met onderscheid in het aantal internationale en binnenlandse reizigers en in nieuwe en bestaandetreinreizigers. We hielden rekening met de binnen- en buitenlandse tarieven, met de concurrentiepositie ten opzichte van de Fyra en Thalys, naar de te bedienen stations en de effecten van kwaliteitsverbetering zoals catering, hogere betrouwbaarheid, werkcoupés, et cetera. We maakten daarbij gebruik van zoveel mogelijk reeds beschikbare empirische data. Deze inzichten maakten een NMa-compliant aanvraag voor een concessie mogelijk. Het plan is de dienst vanaf 15 december 2013 op te nemen in de dienstregeling.

Over de Lage Landen Lijn
De Lage Landen Lijn is het antwoord van de gemeente Den Haag op de nieuwe dienstregeling van 9 december 2012. De Beneluxtrein, of IC Brussel, hield toen op te bestaan. De Haagse agglomeratie, niet aangesloten op de Fyra, verloor daarmee een rechtstreekse verbinding naar Brussel. De Lage Landen Lijn is beoogd als een kwalitatief goede IC-verbinding van Den Haag, via Delft, Rotterdam, Dordrecht, Roosendaal, Antwerpen, Mechelen, Brussels Airport, Brussel Centraal naar Brussel Zuid.

Over de NMa-criteria
Gezien de wens dat de Lage Landen Lijn IC meer dan één stop maakt in Nederland geldt voor de aanvraag een meldingsplicht bij de NMa. De NMa toetst de aanvraag aan bepaalde regels die zijn opgesteld voor wat betreft binnenlands gebruik. Zo mag bijvoorbeeld het aantal reizigers van Hoofdrailnetconcessie maar met maximaal 0,4% dalen en moet bij benadering minstens 75% van de passagiers op deIC-verbinding ook daadwerkelijk de grens passeren.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, Movares
Realisatie: 2013

Gebruikte producten

Henk Doeke van Waveren

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 22 38 62 13
mail Henk Doeke

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›