'CSI: de moord op de stedelijke bereikbaarheid' is een serieus spel rond stedelijke bereikbaarheid. Wie is verantwoordelijk voor deze moord? hoe slecht is het gesteld met het slachtoffer? Wie zijn de daders? En welke maatregelen zijn nodig om het slachtoffer weer gezond te maken? Plaats delict dit keer: Gelderland.

In het coalitieakkoord van de provincie Gelderland staat: “Mobiliteit en bereikbaarheid zijn noodzakelijk om de economische ontwikkeling te faciliteren en zij zijn van groot belang om het voor iedereen mogelijk te maken te participeren in de samenleving.” De provincie Gelderland vroeg Goudappel Coffeng te ondersteunen bij de vertaling van dit akkoord naar beleid en maatregelen voor de stedelijke bereikbaarheid van Nijmegen, Ede en Apeldoorn. Wij hanteerden daarvoor gezamenlijk de spelvorm "CSI: de moord op de stedelijke bereikbaarheid".

Het 'forensisch onderzoek' richt zich op daderprofilering. Diverse recherchelijnen zijn op uitgezet en de sporen bij elkaar gebracht. We richten de loep op mobiliteit, ruimte, demografie, economie et cetera. We deden buurtonderzoek in de gemeenten zodat de belangen van verschillende maatschappelijke actoren op een evenwichtige wijze zijn vertegenwoordigd, met als resultaat een gemeenschappelijke, goed communiceerbare visie met concrete actielijnen voor mobiliteit als basis voor verdere interactieve planvorming met de betrokken gemeenten. De spelvorm droeg bij aan het vergroten van wederzijdse inzichten, waarbij een koppeling wordt gelegd tussen strategische doelen en concrete maatregelen, voor zowel de lange en de korte termijn en tussen de regio en stad.

Serious Gaming
'Serious gaming' is een krachtig instrument voor interactieve planprocessen. Naast 'CSI' hebben wij eerder de mobiliteitsscan als 'serious game' ingezet.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Realisatie: 2011

Bas Govers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 40 20 81
mail Bas

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›