s een probleem zoals beleidsmakers dat ervaren hetzelfde probleem vanuit het perspectief van de burger of maatschappelijke organisatie? En kunnen we meer bereiken als die laatsten zelf oplossingen aandragen voor verbetering van de sociaal-economische bereikbaarheid? Vanuit hun eigen perspectief en energie? In een Doetinchem zette de samenleving samen de juiste projecten in de startblokken.

Voor de provincie Gelderland begeleidde en faciliteerde Goudappel Coffeng een co-creatieproces op in Doetinchem. Het project was onderdeel van een aantal voorverkenningen naar de stedelijke bereikbaarheid van acht Gelderse steden. Die loopt namelijk achter bij de benchmark. We bezochten en enthousiasmeerde verschillende netwerkpartners zoals Kamer van Koophandel, het Slingeland Ziekenhuis, de gemeente en de regio. We organiseerden een aantal co-creatiesessies waarbij we op zoek gingen naar energie en drijfveren bij deze partners. Parallel liep een narratief onderzoek onder bewoners in de regio (door studenten van de Hogeschool Arnhem) dat leidde tot inzicht in dagelijkse patronen en behoeften vanuit het perspectief van de reiziger. Centraal in de hele aanpak was de zoektocht naar zelforganiserend vermogen, maatschappelijke energie en versterking van bestaande initiatieven. Ook dat lieten we de partijen samen doen. Het resultaat: een tiental projecten, gefaciliteerd door de provincie, maar getrokken door een netwerkpartner voor maximale slagingskans en effectiviteit. De droom van de provincie, samen aan de slag met de juiste projecten, is daarmee gerealiseerd.

De tien projecten zijn:
1. Uitwisselen producten en diensten
2. Onderzoek onder eindgebruikers naar gewenste fietskwaliteit
3. Multimodale bereikbaarheid RBT Wehl
4: Optimaliseren OV-Doetinchem
5: De reiziger als OV-ambassadeur
6: App & drive: samenreizen 2.0
7: Zelforganiserend vermogen bij OV vertragingen
8: Adopteer een spoorbiels
9: Bereikbaarheid Ziekenhuis
10: Challenge

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Realisatie: 2013

Sander van der Eijk

Functie:
adviseur verkeer & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 46 07 69 50
mail Sander

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›