In het BO MIRT van oktober 2014 voegde het Rijk € 9,9 miljoen toe aan het even zo grote investeringsbudget vanuit de regio om twee regionale spoorlijnen in Overijssel te verbeteren. Deze co-financiering was de voorlopige apotheose van een gericht proces met deskundigheid en passie voor het spoor.

Voor de Provincie Overijssel ondersteunde Goudappel Coffeng het subsidieproces rond de regionale spoorlijnen. Het ging om het vergroten van de treincapaciteit op de treinverbinding Zwolle-Emmen, twee versnellingsmaatregelen op de treinverbinding Zwolle-Enschede en een samenhangend pakket voor beide verbindingen met onderwijsgerichte maatregelen. Onze ondersteuning had de vorm van een flexibele detachering in de persoon van Henk Doeke van Waveren. Namens de provincie Overijssel nam hij actief zitting in verschillende projectgroepen waarin het nodige voorwerk voor bestuurlijke besluitvorming is verricht. Ook produceerde hij de benodigde (beslis)documenten voor de bestuurlijke overleggen. Met de aldus verkregen financiering in het BO MIRT van 27 oktober 2014 maakt het regionale spoor wederom een grote stap voorwaarts. En dus de mobiliteit in Overijssel.

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Realisatie: 2014

Henk Doeke van Waveren

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 22 38 62 13
mail Henk Doeke

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›