Betrouwbaarheid van zijn reistijd is belangrijk voor de reiziger. Echter, het openbaar vervoer scoort op dit kwaliteitscriterium momenteel nog vaak laag in de beleving van die reiziger. Met netwerk- en dienstregelingontwikkeling is nog veel te winnen. Dat leidt tot kortere reistijden en 5 tot 15% meer OV-reizigers.

Goudappel Coffeng is als adviesbureau op het gebied van mobiliteit continue bezig met kennistoepassing en –ontwikkeling, zo ook op het gebied van betrouwbaar openbaar vervoer. Samen met de TU Delft en HTM Personenvervoer deden wij praktisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek. Op 18 april 2011 promoveerde onze adviseur Niels van Oort op zijn onderzoek naar betrouwbaarheid van stedelijk openbaar vervoer in relatie tot netwerk- en dienstregelingsontwerp. Niels onderzocht het stedelijk openbaar vervoer in meer dan 20 steden over de gehele wereld en presenteert direct in de OV-praktijk toepasbare resultaten.

In dit onderzoek staat de reiziger centraal. Naar de mening van Niels wordt de reiziger op dit moment te weinig meegenomen in discussies over betrouwbaarheid in het OV. Momenteel wordt voor het vaststellen en verbeteren van betrouwbaarheid vooral naar de voertuigen gekeken. In zijn onderzoek ontwikkelde Niels modellen om voertuigeffecten te vertalen naar reizigerseffecten. Welke type-effecten zijn er en hoe groot zijn deze? Door dit verbeterde inzicht is het mogelijk de effecten van potentiële verbeteringen op reistijd, onzekere aankomsttijd en reiscomfort expliciet in kaart te brengen.

Er liggen volop kansen om kosteneffectief de betrouwbaarheid naar een hoger plan te tillen. Neem tijdens het ontwerp van (rail)infrastructuur de effecten op de betrouwbaarheid expliciet mee en besparingen op de exploitatiekosten gedurende tientallen jaren liggen binnen handbereik. De extra investeringen op de korte termijn zijn snel terugverdiend. In de MKBA van de Uithoflijn zijn deze inzichten inmiddels al toegepast. Ook een slimmere dienstregeling, met strakkere rijtijden en wachthaltes, zet zoden aan de dijk. Naast maatschappelijke baten als reistijdverkorting kan dit leiden tot ca. 5-15% meer reizigers. En dat laatste is in tijden van bezuinigingen op het OV goed nieuws.

Over het onderzoek
Het promotieonderzoek is uitgevoerd bij de afdeling Transport & Planning van de Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft onder begeleiding van dr. ir. R. van Nes. Prof. dr. ir. P.H.L. Bovy trad op als promotor.

Heeft u interesse in het proefschrift, neem dan contact op met ons op of bekijk het hier:

Artikelen
Zie onderstaande links, de gekoppelde artikelen daaronder (na het gele blok) en hier voor engelstalige wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp.
De vergeten baten van light rail
Goede planning scheelt openbaar vervoer kosten
Onderzoekssamenvatting
Betrouwbaar meten van betrouwbaarheid
Regelmaat in het openbaar vervoer
Stipt op tijd met RandstadRail
Op tijd, dat telt
Wat kunnen trein- en tramexploitatie van elkaar leren?
Betrouwbaar OV begint met goed plannen
Sneller reizen door meer stilstaan
Invloed van lijnennet op operationele kwaliteit
Eindpunten als begin voor een betrouwbaar OV
Simulatie stedelijk rail OV
Betrouwbaar OV door integrale beheersing
RandstadRail: kwaliteitssprong in operationele kwaliteit
Regelmaatprognose bij het netwerkontwerp van stedelijk OV
Betrouwbaarheid in stedelijk OV
Ranking the light rail stars

Opdrachtgever: Goudappel Coffeng BV
Realisatie: 2011

Niels van Oort

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31 (0)6 15 90 86 44
mail Niels

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›