Het Bureau Regio Amersfoort ondersteunt en bevordert de intergemeentelijke samenwerking rondom Amersfoort. Daarnaast vertegenwoordigen de bestuursadviseurs de gewestelijke gemeenten en adviseren zij de portefeuillehouder. In ons geval op het gebied van verkeer en vervoer.

Voor het Bureau Regio Amersfoort hebben Pieter Arends en David Rus gewerkt als bestuurdsadviseur a.i. Ze hebben gezamenlijk met de andere partijen in de regio gewerkt aan de totstandkoming van een integraal pakket aan maatregelen waarmee de regio Utrecht tot en met 2020 bereikbaar blijft. Zij waren onder andere voorzitter van ambtelijk overleg tussen de verschillende gemeenten en secrataris van bestuurlijk overleg.

In 2010 heeft Maro Mulder de nieuwe functie van Programmamanager VERDER tijdelijk vervuld. Het VERDER-pakket is een regionaal maatregelenpakket om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Marco vertegenwoordigde de belangen van de regio en was procesmatig nauw betrokken bij het ontwikkelen van een uitvoeringsplan voor VERDER. Vervolgens heeft hij als lid van het kernteam projecten uit de regio aangedragen en projecten van andere partners beoordeeld. De partners worden op deze manier gehouden aan eerder gemaakte afspraken over de uitvoering van de projecten.

Opdrachtgever: Bureau Regio Amersfoort
Realisatie: 2007 - 2010

Erik Geerdes

Functie:
interim- en procesmanager
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 36 18 28
mail Erik

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›