De autoverbinding tussen A2 en Utrechtse binnenstad vormt nabij het Centraal Station al jaren een drukke verkeerskundige barrière tussen Lombok, stationsgebied en binnenstad. Dit Westplein moet in de toekomst echter veel meer dan nu gaan functioneren als een plein, een ruimtelijk verbindingsstuk. Hoe kan dat op maaiveld? Een benchmark naar stedelijke invalswegen biedt inspiratie.

Voor de gemeente Utrecht bracht Goudappel Coffeng in beeld welke in de praktijk bewezen mogelijkheden er zijn voor een invalsweg als het drukke Westplein. We stelden doelen (zoals afwikkelingscapaciteit, ruimtelijke kwaliteit, oversteekbaarheid, etc.) op en inventariseerden vervolgens Nederlandse voorbeelden die daar invulling aan geven. Van 16 stedelijke invalswegen uit 9 verschillende steden brachten we het profiel kwantitatief en kwalitatief in kaart: maatvoering, intensiteiten, ongevalsgegevens, mening en ervaring van de gemeente, de thema's van Functional Ambiance en de principces van Duurzaam Veilig. We interviewden daarbij zowel een verkeerskundige én een stedenbouwkundige of landschapsarchitect over de invalsweg. Het gaat immers om de juiste balans tussen de 'world of flows' en de 'world of places'. Het resultaat legden we vast in een beeldend boekwerk. Deze benchmark liet zien dat een drukke weg geen stedelijke barrière hoeft te zijn. Dat groen, doorstroming en prettige oversteekbaarheid vaak prima samen kunnen. Kortom: een inspirerende bouwsteen in de planvorming.

Enkele voorbeeldpagina's:

Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Realisatie: 2014 - 2015

Marco Aarsen

Functie:
landschapsarchitect
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 72 27 29
mail Marco

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›