Het centrum van Nijverdal wordt ontlast door de aanleg van een nieuwe doorgaande route. Dat maakt de hele gemeente verkeersveiliger. Maar hoe zit het met de aansluitingen. Hoe beoordeel je verkeersveiligheid van geplande ontwikkelingen?

Voor de gemeente Hellendoorn onderzocht Goudappel Coffeng de scenario’s voor de aansluiting op de nieuwe N35 (de ‘tunnelbak’ door het dorp). Met het Twents verkeersmodel konden we de alternatieven ook 'scoren' op verkeersveiligheid. Met geprognosticeerde wegintensiteiten, wegkenmerken, ritkenmerken en risicofactoren konden we het verkeersrisico schatten van elk scenario. Wat bleek: de kruispuntvariant met de hoogste verkeersdruk is de veiligste oplossing.

De werking van deze aanpak is als volgt: verkeersonveiligheid is een combinatie van drukte, mix van voertuigen en wegkenmerken (vrijliggend fietspad, soort kruising etc.). Hiermee is het mogelijk beleidsafwegingen te maken over hele gebieden: leg ik de juiste prioriteiten? Het grote voordeel van het gebruik van een prognosemodel is de objectieve kwantificering en de factor tijd: het gaat immers ook om de toekomstige verkeersveiligheid. Voorkomen is beter dan genezen. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten op verkeersonveiligheid in een bepaalde regio door vergrijzing?

Opdrachtgever: gemeente Hellendoorn
Realisatie: 2013

Rogier van der Honing

Functie:
adviseur verkeersprognoses
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 31 94 78 22
mail Rogier

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›