De drukste busverbinding van Nederland blijkt toch nog te klein. De buslijn kan de vervoersvraag in de spits momenteel nauwelijks aan. Utrecht kreeg 110 miljoen toegezegd van de Minister van Infrastructuur en Milieu, voor de realisatie van een tramverbinding, dankzij een positieve uitkomst van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

Recent onderzoek van Goudappel Coffeng in samenwerking met de TU Delft maakte het mogelijk de betrouwbaarheidsbaten voor reizigers expliciet mee te nemen in de MKBA. Juist deze effecten bleken substantieel bij te dragen aan een positieve kostenbatenscore. Een tramlijn biedt de mogelijkheid om grote stromen verkeer te faciliteren zonder het overige verkeer ernstig te verstoren. De betrouwbaarheid is hoog, met substantieel minder wachttijd voor reizigers, minder spreiding in aankomsttijd en minder topdrukte in de voertuigen. Eerder lieten we zien dat een hogere busfrequentie juist zou leiden tot langere rijtijden en een lagere betrouwbaarheid.

Eerder berekende wij als onderdeel van de vervoerwaardestudie dat de OV-vraag op de Uithoflijn de komende jaren nog met 50% groeit en dat daarmee de grenzen van de bestaande capaciteit ruimschoots zouden worden overschreden. Dit feit in combinatie met de betrouwbaarheidsanalyse was doorslaggevend voor de positieve beschikking van de minister. Utrecht krijgt haar tramlijn.

Opdrachtgever: Bestuur Regio Utrecht
Realisatie: 2011

Niels van Oort

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31 (0)6 15 90 86 44
mail Niels

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›