In rustige tijden wacht een verkeerslicht op verkeer dat komen gaat. Kritisch kijken naar die wachtstand levert extra winst op in termen van verkeersveiligheid, doorstroming en verkeersbeleving. De provincie zette - bewust en onderbouwd - tal van verkeerslichten 'op rood'.

Voor de provincie Noord-Holland onderzocht Goudappel Coffeng wat de beste wachtstand was voor verkeerslichten op haar kruisingen: 'groen' op de hoofd rijrichting of 'rood' voor alle richtingen. We verzamelden en analyseerden data van de kruispunten, deden simulaties en evalueerden in termen van verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en de geloofwaardigheid in de ogen van de weggebruiker. Zo gaven wij de provincie duidelijke criteria in handen hoe zij voor een bepaald kruispunt het beste 'wachten' kan inregelen. Ook een wachtend verkeerslicht doet aan verkeersmanagement.

Snel en eenvoudig resultaat
De geadviseerde 'wachtstand'-strategie week af van de gangbare praktijk binnen de provincie (en andere Nederlandse regio's). Een relatief goedkope analyse blijkt snel laaghangende fruit aan te wijzen. Door de juiste wachtstand te kiezen is dus eenvoudig veel winst te behalen.

Het onderzoek en de conclusies zijn gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskunde Congres 2012. Het onderliggende rapport is op te vragen bij Luc Prinsen.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Realisatie: 2012

Luc Prinsen

Functie:
adviseur verkeersmanagement
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 60 44 53
mail Luc

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›