Met de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) worden markt (vraag) en capaciteit (aanbod) tegen elkaar afgezet om mobiliteitsproblematiek in beeld te brengen. Zo komen knelpunten op de agenda die ontstaan bij het realiseren van de bereikbaarheidsdoelen.

Goudappel Coffeng en Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben in samenwerking met de decentrale overheden de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA Regionaal OV) uitgevoerd, uitgaande van de WLO-scenarios en de afgesproken investeringen. We onderzochten de marktontwikkeling in het regionaal openbaar vervoer en de regionale spoorlijnen met een combinatie van het Landelijk Model en ons eigen Nationaal Model.

De NMCA Regionaal OV is onderdeel van de NMCA, die tevens het hoofdwegennet, het spoor, en de vaarwegen omvat. De NMCA heeft tot doel om op landelijk en landsdelig schaalniveau de mobiliteitsproblematiek en de capaciteitsproblemen in beeld te brengen. Hierdoor ontstaat beter inzicht in de marktontwikkeling, netwerkeffecten en de regionale verschillen.

Uit het agendazettend onderzoek is gebleken dat er per regio en per deelsysteem in het openbaar vervoer grote verschillen zijn in de ontwikkeling van de vraag. Er doet zich een patroonsverandering voor. Ook binnen een regio kunnen de resultaten tussen stedelijke corridors en landelijke gebieden grote verschillen vertonen. De nadere duiding van de capaciteitsproblemen, evenals de oplossing ervan is maatwerk dat op regionaal niveau nader moet worden uitgewerkt.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Realisatie: 2011

Bas Govers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 40 20 81
mail Bas

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›