Er moet meer gefietst gaan worden tussen ‘nieuw’ (Vleuten/De Meern) en ‘oud’ Utrecht (Centrum). Een comfortabele, veilige en snelle fietshoofdroute moet er komen die aantrekkelijk, gedragen en maakbaar is, en wel snel: binnen een halfjaar starten met de uitvoering op straat. Kan dat? Ja: met een ‘pressure-cooker’.

Voor de gemeente Utrecht zorgt de combinatie Goudappel Coffeng met Iv-Infra voor de nieuwe Zandweg het integrale programma van eisen, het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering. Om deze opdracht in kort tijdsbestek te realiseren, hebben we gekozen voor ‘pressure cooker’-aanpak van de ontwerpfase. Dit levert aanzienlijke tijdwinst op, met behoud of zelfs versterking van kwaliteit en betrokkenheid. Ons projectteam werkt met strakke tijdlijnen en veel laagdrempelig contact met de toekomstige gebruikers van de route en de openbare ruimte. We hebben daarom onze werk- en ontmoetingsplek ingericht bij de opdrachtgever in huis. Daar kunnen alle betrokkenen elkaar inspireren in het ontwerpproces. Want de ambities zijn hoog: we willen meer mobilisten naar de fiets lokken, we willen ruimtelijke kwaliteit, snelheid in proces, maakbaarheid en dit alles in een bestaande omgeving vol ruimtelijke beperkingen en cultuurhistorie. Juist door samen in de ‘pressure cooker’ te zitten, ontstond het integrale ontwerp dat recht doet aan deze ambities. Bij een start in mei, kon op 15 oktober het college van B&W het ontwerp vaststellen.

Projectleider Edgar de Bruijn van de Gemeente Utrecht verwoordde het als volgt: "we wilden snel én zorgvuldig. Dat was dus geen gemakkelijke opgave. De 'pressure-cooker'-aanpak werkte goed. In drie maanden tijd kwamen er een IPVE, FO en VO én draagvlak en enthousiasme. De wijze waarop Liesbeth de bewonersbijeenkomst leidde en oog had voor de gevoeligheden en belangen die leefden bij bewoners heeft daar zeer aan bijgedragen. Petje af."

Over de zandweg
De fietsroute, één van de Utrechtse Top-5 fietsroutes, verbindt het centrum van stad Utrecht met De Meern, Vleuterweide en de naastgelegen gemeente Woerden. De route is onderdeel van een cultuurhistorische lijn en heeft een vrij smal profiel met een landelijk karakter. Je fietst langs de waterloop Leidsche Rijn geflankeerd door bomenrijen en aan één kant lintbebouwing. Eén van de functionele wijzigingen is de promotie naar ‘fietsstraat’, met de auto ‘te gast’ is.

Op 7 februari is het eerste deel van de hoofdfietsroute, het oostelijke deel van de historische Rijksstraatweg, feestelijk geopend.

Klik hier voor de metamorfose in vakblad Verkeerskunde.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Realisatie: 2013 - 2014

Marco Aarsen

Functie:
landschapsarchitect
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 72 27 29
mail Marco

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›