Het klassieke vraagstuk: hoe vind ik balans tussen de ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid? Ook voor Hoensbroek was die vraag actueel. Door de juiste kennisbalans aan tafel wordt het in het centrum weer ouderwets gezellig.

De gemeente Heerlen vroeg Goudappel Coffeng met een visie te komen op het centrum van Hoensbroek. Deze vraag vloeide voort uit het verbeterprogramma voor de regio en gemeente als geheel om de gevolgen van bevolkingskrimp (leegstand) op te vangen. In nauwe samenwerking met de inwoners is een centrumplan opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit in het centrum te verbeteren. Het centrale plein – nu een parkeerplaats - voor de kerk moet zijn oude functie weer terugkrijgen: ontmoeten. Liefst wordt de hele omgeving autoluw. Maar waar blijven die parkeerplaatsen? De bezoekers moeten blijven komen. En wat betekent dit voor de verkeerscirculatie als geheel?

Wij brachten ruimtelijke kennis en mobiliteitskennis bijeen om de juiste balans te vinden. We schiepen ruimte voor een kwaliteitsimpuls in de winkelstraten met parkeren op zogenaamde ‘inprikkers’ in het centrum. Leegstand werd een kans.

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Realisatie: 2012

Jeroen Weppner

Functie:
sales consultant mobiliteit & IT
Werkmaatschappij:
DAT.Mobility
Telefoon:
(+31)(0)6 52 62 16 38
mail Jeroen

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›