Bij het opstellen van haar nieuwe Verkeersplan keek Rotterdam bewust breder dan de sectorale lijntjes. Centraal staat de economische vitaliteit, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad. Eén van de opvallende maatregel: twee nieuwe bruggen over de Maas.

Voor de gemeente Rotterdam begeleidt Goudappel Coffeng het nieuwe verkeersplan Rotterdam. Onze inbreng is strategisch inhoudelijk en ondersteunend. In werkateliers, discussiestukken en klankbordgesprekken bewaakten we de kernvraag van het plan: de economische vitaliteit, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad. We brachten visies in en zorgden met modelberekeningen voor de onderbouwing. Daarnaast verzorgden we inspirerende kaartbeelden die de essentie van visies, keuzen en maatregelen visualiseren. Beeldend werken is namelijk bij multidisciplinaire, trendbrekende dossiers een krachtig instrument om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Begin februari 2016 kon het nieuwe stedelijk verkeersplan dan ook door het college van B&W vastgesteld worden. Het haalde zelfs het NOS-journaal.

Lees hier en hier meer over het nieuwe verkeersplan.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Realisatie: 2015 - 2016

Bas Govers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 40 20 81
mail Bas

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›