Een wegafsluiting op rijkswegniveau betekent grootschalige omleidingen. Ook provinciale wegen worden ingezet om de gestremde verkeerstroom op te vangen. Rijkswaterstaat Zuid-Holland kan de afstelling van de bijbehorende verkeerslichten ‘op afstand’ omzetten naar een passend omleidingsscenario. Met één druk op de knop stroomt het verkeer weer optimaal door.

In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft Goudappel Coffeng voor 10 verkeersregelinstallaties (VRI’s) omleidingscenarios’s ontworpen en geïmplementeerd. Doelstelling is om bij calamiteiten en afsluiting van tunnels of bruggen op één van de rijkswegen de doorstroming in de regio te waarborgen. De kruispunten krijgen door een dergelijke omleiding immers tijdelijk een ander verkeersaanbod te verwerken en vervullen ook tijdelijk een andere rol in het netwerk. Rijkswaterstaat kan nu via het centraal VRI-Managementsysteem (CVMS) de verkeersregelingen op afstand beïnvloeden: meer groen voor de om te leiden verkeersstroom of bijvoorbeeld ook het beperken van de prioriteit die de bus regulier krijgt. Zo krijgt de omgeleide verkeerstroom de capaciteit die op dat moment nodig is.

Naast het ontwerp en programmeren van de scenario’s, hebben wij assistentie verleend bij realisatie van de oplossing op straat (software-afnames in fabriek, inbedrijfstellingen op straat en inregelen). De inzet van regelscenario’s is inmiddels twee keer geëvalueerd, waarna de scenario’s verder zijn geoptimaliseerd. 6 van de 10 regelprogramma’s zijn gekoppelde halfstarre netwerkregelingen. De overige 4 regelprogramma’s zijn voertuigafhankelijke regelingen.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Realisatie: 2009 - 2012

Theo Dijkshoorn

Functie:
adviseur verkeersmanagement
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 04 07 41 79
mail Theo

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›