De toekomst van Hart van Zuid, het gebied rondom Ahoy, Zuidplein en het Motorstraatgebied, krijgt een nieuwe invulling. Maar in hoeverre kloppen die plannen verkeerskundig? In het algemeen en het busstation in het bijzonder.

Voor de gemeente Rottererdam begeleidt Goudappel Coffeng de planvorming voor Hart van Zuid op het aspect verkeer. We hebben het Programma van Eisen voor het te vernieuwen busstation Zuidplein mee opgesteld. Daarnaast zorgden we voor een evaluatie-instrument voor het toetsen en beoordelen van de ingebrachte ontwerpen. We integreerden de simulatieprogramma’s Vissim en Simbus om zo de specifieke analyses te kunnen maken die voor een busstation van deze omvang noodzakelijk zijn: de simulatie van de busafhandeling op het station én de verkeersafwikkeling in de aansluiting op het overige wegennet. Hiermee is het mogelijk een brede afweging te maken van de functionele kwaliteit van het gemaakte ontwerp.

Op 1 november kon de gemeente Rotterdam de succesvolle gunning voor de gebiedsontwikkeling 'Hart van Zuid' bekend maken, inclusief nu ook architectonische impressies van het nieuwe busstation.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Realisatie: 2012 - 2013

Henk Doeke van Waveren

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 22 38 62 13
mail Henk Doeke

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›