Mobiliteit in Breda groeit, maar het openbaar vervoer verliest marktaandeel. Met het doel om in 2044 klimaatneutraal te zijn, is het zaak deze trend fundamenteel om te buigen. Daarvoor ligt er nu een concreet uitvoeringsprogramma, gebaseerd op een frisse kijk op openbaar vervoer.

De gemeente Breda vroeg Goudappel Coffeng om raad rond haar openbaar vervoervraagstuk. In tien jaar tijd daalde het aandeel OV-gebruik van 7% naar 5%. Sneller en vaker rijden heeft in het verleden niet tot de gewenste groei geleid, behoudens de succesvolle hoogwaardige busverbinding van Etten-leur (Volans) naar het NS-station. Dat moest anders. In vier werksessies hebben wij gezamenlijk de vraag afgepeld tot de kern. We starten met het op peil brengen van de uitgangspunten: wat is het profiel van de stad en wat zijn de sterke en zwakke punten in relatie tot het OV. Vervolgens stelden we globaal een structuur- en mobiliteitsvisie voor 2040 op. We omschreven de rol van het OV hierin, zowel ruimtelijk als verkeers- en vervoerskundig. Daarna werkte we een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren uit, want het bouwen van het OV in 2020 begint nu (stepping stone). De visie en het uitvoeringsprogramma leveren bouwstenen op voor de structuurvisie en richtinggevende kaders voor de nieuwe OV-concessies .

Vernieuwende kijk op openbaar vervoer
De vraagzijde van openbaar vervoer zal sterk veranderen. In welke mate is en blijft collectiviteit in het openbaar vervoer nog bestaan? Ook deze aspecten brachten we in in de werksessies en dat leidde tot verfrissende ideeën. Drie kansrijke product-marktcombinaties zagen het levenslicht:

  • Officierslijnen: drie snelle, directe, frequente en betrouwbare (regionale) hoofdassen waarbij het station en bestemmingsclusters in de stad de centrale rol vervullen. In de binnenstad vormen de corridors een centrale as op vrije infrastructuur. Haltepleinen vormen het ruimtelijke ‘hart’ met meerdere bezoekersaantrekkende functies (ziekenhuis, onderwijs) op korte loopafstand. Clustering van deze functies is een belangrijke opgave voor de stad.
  • Baronielijnen: sociaal-collectief vervoer, gericht op de wijken die in de toekomst het meeste waarde hechten aan de nabijheid van openbaar vervoer. Hier ligt een nadrukkelijke koppeling met het project naar Duurzame Mobiliteit in Breda. Toegankelijkheid, sociaal en goedkoop zijn kenmerken. Het netwerk richt zich op de binnenstad en het station, alsmede overige openbare functies (zoals wijkwinkelcentra) in de stad.
  • E-asyrider, een openbaar, maar individueel concept met een duurzaam karakter. Het systeem is toegankelijk (centraal in wijken), schoon en begrijpelijk en biedt de gebruiker voordelen bij het parkeren en op de vrije infrastructuur in de binnenstad.

Vanuit verschillende andere gemeenten is reeds interesse getoond voor bovenstaande driedeling als nieuw ordening van openbaar vervoer in een stedelijke omgeving.

Klimaatbeleid
Het project is onderdeel van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden. Breda wil in 2044 klimaatneutraal zijn. Lees hier meer over haar klimaatbeleid voor mobiliteit.

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Realisatie: 2011 - 2012

Jeroen Weppner

Functie:
sales consultant mobiliteit & IT
Werkmaatschappij:
DAT.Mobility
Telefoon:
(+31)(0)6 52 62 16 38
mail Jeroen

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›