België en Nederland worden per tram verbonden, althans dat is de gestelde ambitie. Tussen deze droom en realisatie ligt een zorgvuldig plan- en besluitvormingsproces, met als één van de kernvragen: hoe goed gaat deze tramlijn gebruikt worden?

De gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn werken aan de realisatie van een nieuwe tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht (onderdeel plan Spartacus). Goudappel Coffeng levert hierbij ondersteuning. Wij stelden onder andere een koersnota en bestuurlijke rapportage op met de varianten van de tram. We zorgden voor een visie voor de ontwikkeling van de stationsomgeving in Maastricht. Recentelijk hebben we, samen met Ecorys, de maatschappelijke kosten en baten in kaart gebracht (de MKBA).

Realistische prognoses over landsgrenzen heen
De vervoerwaarde is een cruciale parameter in dit soort processen: hoeveel reizigers kan ik verwachten bij de verschillende varianten van de tram? Wij hebben dit in kaart gebracht met behulp van het verkeersmodel van de gemeente Maastricht. We konden daarmee de wisselwerking tussen openbaar vervoer en andere vervoerswijze realistisch in beeld brengen (het is een zogenoemd multimodaal model). Een extra aandachtspunt bij deze berekeningen is het grensoverschrijdend karakter van deze studie. Naast de technische karakteristieken van de trambaan (een snelle reis), spelen er ook ‘zachtere’ aspecten: in de praktijk is een landsgrens een barrière. Door deze inzichten over het daadwerkelijk te verwachten gedrag te verwerken in het verkeersmodel, creeërden we – ook voor deze grensoverschrijdende tramlijn - een reëel beeld van het werkelijke gebruik.

Op 18 december 2012 lag er er tramplan dat als realistisch, haalbaar en maakbaar werd bestempeld. De gemeenteraad van Maastricht kon een belangrijk projectbesluit nemen. In gewoon Nederlands: ze zei 'Ja'.

In oktober 2013 volgde - parallel aan de verdere uitwerking van de plannen - ook de besluitvorming ook aan de Vlaamse zijde definitief afgerond.

In januari 2014 verscheen deze visualisatie van de nieuwe tramlijn:

Begin 2015 werd duidelijk dat een tramlijn tot aan station Maastricht letterlijk en figuurlijk een brug te ver is (i.v.m. het gewicht op de brug). Het ziet er naar uit dat de tram voorlopig een eindpunt krijg bij het centrum van Maastricht. Goudappel onderzocht voor de provincie Limburg ook de effecten op de vervoerwaarde van deze faseringsvariant.

www.tramvlaanderenmaastricht.nl

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht (e.a.)
Realisatie: 2007 - 2015

Bas Govers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 40 20 81
mail Bas

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›