Stuk voor stuk goede, doch afzonderlijke, plannen dreigen op elkaar in te grijpen in Alkmaar. Reden te meer om om een frisse blik te vragen. Die kwam er met een terugkerend leitmotiv: "Wat heeft de stad aan mobiliteitsingrepen nodig om ruimtelijk-economisch vitaal te zijn?"

De gemeente Alkmaar vroeg de Taskforce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland om met een frisse blik te onderzoeken hoe in het stationsgebied maximale meerwaarde voor de stad kan worden gecreëerd. Goudappel Coffeng heeft hier in samenwerking met Venhoeven CS, Tauw en Decisio invulling aan gegeven. We zetten de stedelijke ambities centraal en analyseerden vanuit die visie de lopende plannen voor ruimtelijke en verkeerskundige ingrepen. Onze conclusie: juist de verkeerskundige ingrepen (HOV, auto, langzaam verkeer) bieden mogelijkheden voor meer ruimtelijke kwaliteit in het centrum. De samenhang die verloren dreigde te gaan bij het willen oplossen van knelpunten, brachten we weer terug. Die frisse kijk vanuit ambities zal effectieve besluitvorming over afzonderlijke projecten beter mogelijk maken.

Inmiddels is het eindrapport door de gedeputeerde overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Alkmaar.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland, gemeente Alkmaar
Realisatie: 2012

Christiaan Kwantes

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 36 03 74
mail Christiaan

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›