Wonen, werken, verblijven en winkelen mengen leidt tot een levendige buurt. Dat voelt prettig, tenminste als onvrede over schaarse parkeerplaatsen is opgelost. Daar zijn wij voor.

Voor de gemeente Oud-Beijerland heeft Goudappel Coffeng oplossingsrichtingen aangedragen voor de parkeerproblematiek in 'De Gravin'. In deze buurt met winkels, woningen, horeca en bedrijven, ondervonden met name bewoners hinder van de schaarste aan parkeerplaatsen. We brachten met behulp van objectieve gegevens uit parkeeronderzoek, aangevuld met subjectieve elementen uit interviews, de verschillende belangen in beeld van alle doelgroepen: bewoners, werknemers en bezoekers. Zo ontstond zicht op de juiste balans in dit complexe belangenveld. Daarna hebben we oplossingsrichtingen verkend en gepresenteerd. Hierbij hebben we niet alleen naar de meest voor de hand liggende oplossingsrichtingen benoemd, maar hebben we ook de meer gevoelige oplossingsrichtingen de revue laten passeren. Zo vonden we een voorkeursoplossing die pluspunten biedt voor alle gebruikers.

Opdrachtgever: Gemeente Oud-Beijerland
Realisatie: 2015

Danny van Beusekom

Functie:
adviseur parkeren & locatieontwikkeling
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 29 04 14 52
mail Danny

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›