Lelystad Airport heeft de potentie een substantiële hoeveelheid vliegbewegingen over te nemen van Schiphol. Een MIRT-onderzoek effent het pad naar de gewenste grootschalige ontwikkeling van deze luchthaven.

Voor het Ministerie van I&M heeft de combinatie Goudappel Coffeng/Twijnstra Gudde het MIRT-onderzoek Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport (MOBLA) in de eerste fase inhoudelijk en procesmatig ondersteund. De MOBLA is uitgevoerd in nauwe samenwerking met provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en de gemeente Lelystad. We verkenden in hoeverre de ontwikkeling van de luchthaven zich verhoudt tot de bereikbaarheid en welke maatregelen wellicht nodig zijn. We organiseerden het proces van inputvergaring bij relevante stakeholders (bestuurders, directeuren) en reflecteerden daarop. We rekenden vijf situaties door met het NRM op basis van een door ons eerst opgestelde uitgangspuntennotitie. De berekeningen en analyses verwerkten wij uiteindelijk tot een overzichtelijk beoordelingskader met zicht op de te nemen maatregelen.

Na het MIRT-onderzoek is op 10 maart de bestuurlijke intentie van de uitbreiding van Lelystad Airport feestelijk bekrachtigd

Naast Lelystad zijn wij ook betrokken bij de uitbreidingsplannen van Schiphol, Rotterdam Airport en Heathrow. Want ook daar geldt: groei in de lucht betekent maatregelen op het land.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Realisatie: 2014

Frank Aarnink

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 50 862 132
mail Frank

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›