De Achterhoek vergrijst. Consumentengedrag verandert. Hoe speel je daarop in als Doetinchem, wiens binnenstad in deze regio een sterke verzorgingspositie heeft? Inzicht in koopstromen maakt passend beleid mogelijk.

Voor de gemeente Doetinchem heeft Goudappel Coffeng in 2010 in kaart gebracht wie de binnenstad bezoekt, welke eisen deze bezoekers stellen en welke wensen er leven ten aanzien van winkelen en recreëren. We ondervroegen huishoudens in de gemeente Doetinchem en omliggende gemeenten. Wie kiest voor Doetinchem als aankoopplaats kiest, wie niet en vooral: waarom? Daarnaast ondervroegen we passanten in de binnenstad gedurende verschillende dagen op verschillende locaties. Dit heeft uitgemond in een advies voor de gemeente Doetinchem waarin een toekomstperspectief is geschetst, in de vorm van verschillende scenario’s, op basis van het gedrag en de veranderende wensen van de consument.

De gemeente Doetinchem en ondernemersvereniging Doetinchem hebben ondertussen niet stil gezeten. Zo beschikt de binnenstad over Wifi, is het Lyceumkwartier herontwikkeld en is het comfort in de binnenstad verbeterd. Om de effecten van de wijzigingen en de hedendaagse consumentenbehoefte opnieuw in beeld te krijgen, monitort Goudappel Coffeng opnieuw het consumentengedrag. Op dit moment vinden passantenenquêtes in de binnenstad plaats en worden huishoudens online en telefonisch benaderd.

Bezoekt u de binnenstad van Doetinchem ook wel eens en wilt u uw mening hierover kwijt?
Klik hier voor een korte vragenlijst

Opdrachtgever: Gemeente Doetichem
Realisatie: 2010 - 2014

Tim van Huffelen

Functie:
adviseur ruimtelijke economie & locatieontwikkeling
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31(0)6 50 21 35 77
mail Tim

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›