Een weg is aan groot onderhoud toe. Dan kijk je als wegbeheerder natuurlijk of die weg wellicht anders moet? Een nieuwe laag asfalt is immers geen antwoord op toekomstige ontwikkelingen en huidige knelpunten. Bij wie kan je dan beter te rade gaan dan bij de mensen die de betreffende weg dagelijks (niet) zien functioneren? Bewonersavonden gaven een kwaliteitsimpuls aan de Dronterringweg bij Swifterband.

Voor de provincie Flevoland onderzocht Goudappel Coffeng het gewenste profiel van de Dronterringweg ter hoogte van Swifterband. We inventariseerde huidige knelpunten (w.o. relatief veel kruisingsongevallen). We organiseerden vervolgens een inloopbijeenkomst waar bewoners en belanghebbenden, na een centrale presentatie van de knelpunten, de lijst mochten aanvullen. We vroegen ze mee te denken over mogelijke oplossing. Zo ontstond een groslijst met maatregelen die wij samen met de provincie hebben getrechterd tot voorkeursoplossingen. We werkten de meest kansrijke varianten voor de twee kruispunten en het tussenliggende wegvak uit in leesbare schetsontwerpen. Uiteindelijk bleef één variant als voorkeursvariant over. Nogmaals haalden wij de bewoners en belanghebbenden bij elkaar. We schetsen hen het doorlopen proces en de uitkomsten. Op banners aan de muur kon iedereen op- en aanmerkingen noteren. Zo kon het ontwerp op draagvlak rekenen. En het werd gewoon nog beter.

Over de oplossing
Op de groslijst stonden maatregelen als een verdiepte ligging, ongelijkvloerse aansluitingen of een nieuwe rondweg aan de noordzijde van Swifterbant. Na de afweging is geconcludeerd dat het huidige wegprofiel behouden kan blijven (2x2 rijstroken), maar wel met rotondes op de aansluitingen met de Biddingweg en De Poort. Door de rotondes een grote buitenstraal te geven ontstaat een groot middeneiland dat ruimte biedt om de herkenbaarheid van Swifterbant te vergroten. De fietsoversteek wordt in deze plannen verplaatst om de verkeersveiligheid te vergroten. De uitvoering staat gepland voor 2015.

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Realisatie: 2012

Henk Talsma

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 29 04 14 53
mail Henk

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›