'Zorg ervoor dat het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid echt gaat leven bij onze inwoners' was het antwoord op onze vraag wat nog meer belangrijk was bij het degelijk actualiseren van hun gemeentelijk verkeersbeleid. Een proces met participatie, communicatie en kleinschalige experimenten was het resultaat.

De gemeente De Bilt vroeg Goudappel Coffeng bij het actualiseren van haar Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Behoud van de bereikbaarheid en het groene karakter van de gemeente waren daarbij uitgangspunt. Die hebben uiteindelijk geleid tot een plan waarin slimmer reizen en samenwerken de centrale thema’s zijn geworden. Naast eigen inhoudelijke analyses, hebben we veel aandacht besteed aan het betrekken van belanghebbenden bij het beleid. Vanaf het begin communiceerden wij de ontwikkeling van het beleid via de gemeentelijke website. Ook organiseerden wij een enquête onder de inwoners van de gemeente De Bilt. Wat is hun mening over verkeer en vervoer in hun directe en gemeentelijke woonomgeving? De enquête-resultaten gaven richting aan de thema's van drie werkateliers. Met al deze input is het conceptbeleid uitgewerkt en terug gekoppeld aan de bewoners. We kozen ervoor om het plan via een 'populaire versie' laagdrempelig toegankelijk te maken.

Kleinschalige gedragsexperimenten
In het GVVP namen we ruimte op voor kleinschalige gedragsexperimenten om beleid kleinschalig uit te proberen en bij succes grootschalig uit te rollen. In Maartensdijk kwam er een driedimensionale tekening 'SLOW' op het wegdek met een snelheidsverlaging als gevolg. In Bilthoven startte een experiment met de 'loopbus' voor schoolgaande jeugd. Ook deze aanpak draagt bij aan het betrekken van inwoners bij het gemeentelijk mobiliteitsbeleid van De Bilt.

Opdrachtgever: Gemeente De Bilt
Realisatie: 2011 - 2012

Sander van der Eijk

Functie:
adviseur verkeer & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 46 07 69 50
mail Sander

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›