Mobiele telefoons vormen een uniform en landsdekkend 'meetsysteem' voor verplaatsingsgedrag. Die kennis is te gebruiken in de wereld van verkeersprognosemodellen is de gangbare mening, maar hoe? In Rotterdam start de leercurve.

Samen met de Gemeente Rotterdam voert Goudappel een gezamenlijk onderzoeksproject uit naar de toepasbaarheid van GSM-data voor het regionale verkeersmodel Rotterdam. We richten ons in deze fase op de zogeheten distributie van verkeer: hoeveel van het totale verkeer gaat er gemiddeld van herkomstgebied A naar bestemmingsgebied B? De antwoorden voor alle gebieden
tezamen, de herkomst- en bestemmingsmatrix of HB-matrix, is zo het hart van elk verkeersmodel. Met data van onze partner Mezuro over verplaatsingspatronen van mobiele telefoons scherpten wij huidige aannames over deze HB-matrix aan. Deze GSM-data geeft namelijk veel meer feitelijke data dan de steekproeven tot nu toe. Vervolgens bekeken we de resultaten: Zijn ze plausibel? Waar zitten de verschillen? Waar behoeven de algorithmes bijstelling? Het toepassen van 'Big Data'-bron vergt namelijk nog een leercurve. Daarom zijn we nu concreet stappen aan het zetten.

Op het vakcongres voor verkeersmodelspecialisten, Platos 2015, zijn op 11 maart de eerste resultaten besproken. Klik hier voor de presentatie. Op het CVS-congres 2015 won onze paper over dit project de 3e prijs voor beste paper.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Realisatie: 2015

Stefan de Graaf

Functie:
adviseur verkeersprognoses
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 11 56 86 64
mail Stefan

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›