Grootschalige detailhandel kan een welkome uitbreiding zijn op ontwikkelplannen voor woningen en kantoren. Zo ook in Vlaardingen. Maar dan moeten de plannen wel gezond zijn, voor nieuw en bestaand. Duurzame ontwrichting en ongewenste leegstand moet worden voorkomen. Dat is in kaart te brengen.

Voor de gemeente Vlaardingen bracht Goudappel Coffeng voor ontwikkellocatie Park Vijfsluizen de haalbaarheid van perifere en grootschalige detailhandel in kaart. We gebruikten de techniek van het distributieplanologisch onderzoek (DPO). Per branche vergeleken we de regionale consumentenvraag met het aanwezige aanbod aan detailhandel. Zo kregen we per branche inzicht of extra m2 detailhandel of verplaatsing bedrijfseconomisch perspectief kon hebben. Ook bepaalden we de marktverdringingseffecten en de synergie-effecten als nieuwe aanbieders op deze locatie zouden toetreden voor de bestaande regionale winkelstructuur. De gemeente weet nu welke branches tot welke metrages verantwoord een plek kunnen krijgen. En onder welke voorwaarden.

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Realisatie: 2012

Tim van Huffelen

Functie:
adviseur ruimtelijke economie & locatieontwikkeling
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31(0)6 50 21 35 77
mail Tim

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›