HBO- en WO-studenten strijden 'The battle of the Modes'

31 maart 2017 door Bas Govers

Artikel uit Verkeerskunde (online). Een stormachtige dag eind februari in Utrecht. Buiten vliegen boomtakken de fietsers om de oren. Binnen vliegen argumenten over en weer in een verhit Lagerhuisdebat tussen 35 hbo- en wo-studenten mobiliteit en drie wetenschappers. In drie teams verdedigden de studenten onder leiding van een wetenschapper een modaliteit: auto, fiets of OV.

Bekijk publicatie

‘Niet het verkeerskundig ontwerp staat centraal, maar het ontwerp van de openbare ruimte’

19 januari 2017 door Bas Govers

Adviseur en stadsstrateeg Bas Govers komt in Verkeerskunde ruim aan het woord in een uitgebreid dossier dat onder meer ingaat op de nieuwe rol van de verkeerskundige.

Download publicatie

'Verkeer' schuift op naar ruimtelijke kwaliteit in steden

18 november 2016 door Bas Govers

"Het verkeerskundige specialisme blijft nodig om voorstellen voor meer ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid verkeerskundig te onderbouwen," stelt Bas Govers, strateeg bij Goudappel Coffeng en organisator van de derde doe-bijeenkomst ‘Samen aan de slag met de actieve stad’ die op 16 november plaatsvond in het Eye in Amsterdam, aldus Verkeerskunde in een verslag op haar website.

Bekijk publicatie

Trambonus hoort in strategische planning

16 september 2016 door Niels van Oort, Tim Bunschoten

De keuze voor bus of tram is altijd een discussiepunt. De voorkeur voor de tram en het effect daarvan op de reizigersgroei is in 2012 al aangetoond door afstudeerwerk van adviseur Tim Bunschoten, maar nog niet eerder zo uitgebreid uit de doeken gedaan. De waarde van openbaar vervoer bestaat uit meer dan alleen de vervoerwaarde. Dat bleek uit het artikel ‘Waarde ov wordt sterk onderschat’ in het vorige nummer van OV-Magazine. Tim Bunschoten en Niels van Oort schreven een bijdrage over de Trambonus.

Download publicatie Bekijk publicatie

Geen brug te ver voor slim infrabeheer

25 augustus 2016 door Richard ter Avest

Adviseur Richard ter Avest is een van de auteurs van het artikel 'Geen brug te ver voor slim infrabeheer'. Hierin komt vooral aan de orde hoe gebruikerseisen van bruggen nu anders zijn dan in de jaren toen veel bruggen werden gebouwd, waaronder die over het Twentekanaal. Door niet alleen met een civiel-technische blik naar de staat van afzonderlijke bruggen te kijken, maar ook met een verkeerskundige blik naar het toekomstig gebruik ervan en de ruimtelijke netwerkeffecten van bruggen, kom je tot slimme vervanging en renovatie. Dit hebben Rijk, provincie en gemeenten samen bewerkstelligd in het Twentekanaal-gebied.

Download publicatie

Het nieuwe assetmanagement Plannen, realiseren, beheren en benutten in één cyclus’

28 juni 2016 door Bas Govers, Marc van den Elzen

Marc van den Elzen en Bas Govers schreven voor NG Inframanagement (bron: www.nginfra.nl) een bijdrage over het belang van asset management. 'De noodzaak voor mobiliteitsoplossingen stijgt terwijl budgetten slinken
Minder ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur, meer aandacht voor efficiënt gebruik en maatschappelijke meerwaarde, zo luidt het devies. Dit vraagt om een andere benadering van assetmanagement, waarin asset-owners en mobiliteitsplanners samen optrekken en de keten van plannen, realiseren, beheren en benutten wordt gesloten.

Bekijk publicatie

Zet in op langzamer en leuker (Verkeerskunde)

31 maart 2016 door Thomas Straatemeier

Thomas Straatemeier geeft in het themadossier Openbaar Vervoer zijn mening (Verkeerskunde 2, 2016).

Bekijk publicatie

Utrecht Mobiliteitsplan 2025 vraagt om 'andere' verkeerskundigen (Verkeerskunde)

29 maart 2016 door Christiaan Kwantes

Mark Degenkamp & Marieke Zijp (beiden gemeente Utrecht) en onze Christiaan Kwantes geven een uitgebreide toelichting op het GVVP Utrecht (Vakblad Verkeerskunde, nr 2, 2016)

Bekijk publicatie

Perspectief op de mobiliteit van de toekomst

16 maart 2016 door Bas Govers, Thomas Straatemeier

Verslag van de Ruimtevolk-expeditie over dit onderwerp met bijdragen van Thomas Straatemeijer en Bas Govers over stedelijk mobiliteit, strategie, jongeren en de komende tweedeling.

Bekijk publicatie

Ben jij straks smart, shared en social? (Verkeerskunde)

19 februari 2016

Trendwatcher Ron Bos laat zijn licht schijnen over de verkeerskundige van de toekomst (uit: Verkeerskunde, februari 2016)

Bekijk publicatie

De mobiele stad - Drukte in Beweging

19 februari 2016 door Thomas Straatemeier

Videoregistratie van de debatavond op 3 februari 2016 over het mobiliteitsvraagstuk van Amsterdam, met onder andere onze Thomas Straatemeier in gesprek met Wethouder Pieter Litjens.

Bekijk publicatie

Toekomstbeelden spoor 2050 (Moreelse tafel)

27 januari 2016 door Bas Govers

De toekomstbeelden zoals overgedragen aan het Ministerie van I&M op Railforum-congres 'Toekomstbeelden' door de denktank De Moreelse Tafel (27-1-2016)

Bekijk publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›