'Stad moet tienduizend parkeerplaatsen op grachten opheffen'

3 december 2016 door Christiaan Kwantes

In het Parool een interview met adviseur Christiaan Kwantes, die namens een groep deskundigen spreekt die eerder deze maand langdurig aan een Masterplan Binnenstad Amsterdam werkten. Zij werden door de Amsterdamse wethouder Van der Burg (Ruimtelijke Ordening) opgeroepen taboes te doorbreken in een veelomvattend plan voor de binnenstad in 2036.

Bekijk publicatie

'Verkeer' schuift op naar ruimtelijke kwaliteit in steden

18 november 2016 door Bas Govers

"Het verkeerskundige specialisme blijft nodig om voorstellen voor meer ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid verkeerskundig te onderbouwen," stelt Bas Govers, strateeg bij Goudappel Coffeng en organisator van de derde doe-bijeenkomst ‘Samen aan de slag met de actieve stad’ die op 16 november plaatsvond in het Eye in Amsterdam, aldus Verkeerskunde in een verslag op haar website.

Bekijk publicatie

‘Kansen voor autonome busjes in A’dam’

17 november 2016 door Christiaan Kwantes

Zelfrijdende voertuigen vormen een goede aanvulling op het Amsterdamse stadsvervoer. Dat is een van de conclusies uit een studie over het gebied rond de A10 in Amsterdam-West. Christiaan Kwantes vertelt erover in OV Magazine.

Bekijk publicatie

In en op het spoor van de Maasvlakte

4 november 2016 door Hendrik Bouwknegt

De Maasvlakte vormt het begin van de Betuweroute. Begin jaren zestig besloot de regering tot de aanleg van dit gebied. Alleen de zuidzijde is aangesloten op weg en rail. Hendrik Bouwknegt en Frank Schouten schreven een bijdrage voor Rail Magazine waarin een helder beeld wordt geschetst van wat zich op en rond het spoor afspeelt.

Download publicatie

Gescheiden werelden ruimtelijk ontwerpers en verkeerskundigen is passé

23 september 2016 door Marco Aarsen

In Verkeer in beeld 4/2016 (www.verkeerinbeeld.nl) geeft landschapsarchitect Marco Aarsen zijn visie op het thema Infratecture: "Stedenbouw, landschap en het verkeer in de stad gaan steeds vaker hand in hand. Eigenlijk kunnen deze onderdelen ook niet meer gescheiden van elkaar functioneren: de openbare ruimte in de stad is gewoonweg zo kostbaar en beperkt
geworden dat we wel samen moéten werken aan een integrale opgave, lees:
infratecture."

Download publicatie

Inspiratieboek de aantrekkelijke en bereikbare stad (film en boek)

12 januari 2016 door Rico Andriesse, Richard ter Avest, Nicole Korsten, Jeroen Kuijpers, Frank Aalbers, Christiaan Kwantes, Harry Kingma, Joost Verhoeven, Suzanne Spapens, Jantine de Wijs, Peter Dinnissen, Robert Ruisch, Christiaan Nab, Marco Aarsen, Henk van Zeijl, Harrie Groot, Mark van den Bos

Voorbeelden van strategie en ontwerpen om te komen tot ruimte waar het prettig verblijven is en we ons ook goed (naar toe) kunnen verplaatsen. Tevens voorzien van een korte film.

Bekijk publicatie

De kip of het ei? Over gratis parkeren en binnensteden (Nationaal Parkeercongres)

22 oktober 2015 door Jeroen Roelands

Handouts behorende bij de presentatie van Jeroen Roelands op het Vexpan Nationaal Parkeercongres op 8 oktober 2015 in de Amsterdam Arena.

Download publicatie

Functional ambiance verbindt bij stedelijke ontwerpopgaven (Stedenbouw & Architectuur)

14 juli 2015 door Marco Aarsen

Hoe verbindt je disciplines om aantrekkelijke én verkeerskundig kloppende steden te krijgen? Marco Aarsen laat het zien in deze 'hot topic' in vakblad Stedenbouw & Architectuur.

Download publicatie

De ene binnenstad is de andere niet (S+RO)

9 juni 2015 door Tim van Huffelen, Guido Scheerder

Bijdrage aan het thema 'Economisch vitale binnensteden' van vakblad Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening (S+RO, nr 2, 2015).

Bekijk publicatie

Werken aan 'vindbaarheid' is werken aan de inkomsten van de stad (Parkeer 24)

15 april 2015 door Matthijs Dicke-Ogenia, Sander van der Eijk, Aart de Koning

Hoe maak je je stad weer net zo overzichtelijk als de vroegere dorpsstraat; de vanzelfsprekende plek om je geld te besteden? (Parkeer24)

Download publicatie

Rode & Groene huisjes - waarom parkeren een teamsport is (Parkeren Broodnodig)

30 maart 2015 door Jeroen Roelands

Op dit congres van 19-3-2015 over vitale winkelcentra en parkeren gaf Jeroen Roelands de keynote-speach, over o.a. onze benchmark centrumgebieden.

Download publicatie

De economische vitaliteit van de 100 grootste kernwinkelgebieden in kaart

12 maart 2015 door Tim van Huffelen, Guido Scheerder

Vergelijkend onderzoek naar de economische vitaliteit op basis van de factoren bereikbaarheid, voorzieningenaanbod, demografie en ruimtelijke kwaliteit.

Bekijk publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›