‘Niet het verkeerskundig ontwerp staat centraal, maar het ontwerp van de openbare ruimte’

19 januari 2017 door Bas Govers

Adviseur en stadsstrateeg Bas Govers komt in Verkeerskunde ruim aan het woord in een uitgebreid dossier dat onder meer ingaat op de nieuwe rol van de verkeerskundige.

Download publicatie

‘Verkeersmaatregelen inzetten voor ruimtelijke kwaliteit'

19 januari 2017 door Christiaan Kwantes

In de laatste uitgave van Verkeerskunde neemt Christiaan Kwantes een transitie waar
waar in de rol en functie van de verkeerskunde, verkeersmaatregelen en ten slotte ook
van verkeerskundigen zelf. ‘In het verleden moest de verkeerskundige vaak zijn dingetje
doen, veelal aan het eind van een ontwerpproces. Nu wordt mobiliteit steeds meer
gezien als katalysator voor de vitaliteit van een stad, en als instrument om bredere doelen
te bereiken. Dat betekent een andere positie in het ontwerpproces en ook andere toepassingen van het verkeerskundig instrumentarium.'

Download publicatie

'Stad moet tienduizend parkeerplaatsen op grachten opheffen'

3 december 2016 door Christiaan Kwantes

In het Parool een interview met adviseur Christiaan Kwantes, die namens een groep deskundigen spreekt die eerder deze maand langdurig aan een Masterplan Binnenstad Amsterdam werkten. Zij werden door de Amsterdamse wethouder Van der Burg (Ruimtelijke Ordening) opgeroepen taboes te doorbreken in een veelomvattend plan voor de binnenstad in 2036.

Bekijk publicatie

'Verkeer' schuift op naar ruimtelijke kwaliteit in steden

18 november 2016 door Bas Govers

"Het verkeerskundige specialisme blijft nodig om voorstellen voor meer ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid verkeerskundig te onderbouwen," stelt Bas Govers, strateeg bij Goudappel Coffeng en organisator van de derde doe-bijeenkomst ‘Samen aan de slag met de actieve stad’ die op 16 november plaatsvond in het Eye in Amsterdam, aldus Verkeerskunde in een verslag op haar website.

Bekijk publicatie

‘Kansen voor autonome busjes in A’dam’

17 november 2016 door Christiaan Kwantes

Zelfrijdende voertuigen vormen een goede aanvulling op het Amsterdamse stadsvervoer. Dat is een van de conclusies uit een studie over het gebied rond de A10 in Amsterdam-West. Christiaan Kwantes vertelt erover in OV Magazine.

Bekijk publicatie

Gescheiden werelden ruimtelijk ontwerpers en verkeerskundigen is passé

23 september 2016 door Marco Aarsen

In Verkeer in beeld 4/2016 (www.verkeerinbeeld.nl) geeft landschapsarchitect Marco Aarsen zijn visie op het thema Infratecture: "Stedenbouw, landschap en het verkeer in de stad gaan steeds vaker hand in hand. Eigenlijk kunnen deze onderdelen ook niet meer gescheiden van elkaar functioneren: de openbare ruimte in de stad is gewoonweg zo kostbaar en beperkt
geworden dat we wel samen moéten werken aan een integrale opgave, lees:
infratecture."

Download publicatie

Schaalsprong in stedelijke rail

30 juni 2016 door Bas Govers, Niels van Oort

Bas Govers en Niels van Oort schreven een bijdrage over redenen voor een schaalsprong in stedelijke rail voor de laatste uitgave van Railforum.

Download publicatie

Het nieuwe assetmanagement Plannen, realiseren, beheren en benutten in één cyclus’

28 juni 2016 door Bas Govers, Marc van den Elzen

Marc van den Elzen en Bas Govers schreven voor NG Inframanagement (bron: www.nginfra.nl) een bijdrage over het belang van asset management. 'De noodzaak voor mobiliteitsoplossingen stijgt terwijl budgetten slinken
Minder ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur, meer aandacht voor efficiënt gebruik en maatschappelijke meerwaarde, zo luidt het devies. Dit vraagt om een andere benadering van assetmanagement, waarin asset-owners en mobiliteitsplanners samen optrekken en de keten van plannen, realiseren, beheren en benutten wordt gesloten.

Bekijk publicatie

Hoe krijg ik mijn parkeerkundige onderbouwing Raad van State-proof?

28 april 2016 door Danny van Beusekom

Al is een plan nog zo klein, bij de Raad van State kan het struikelen als een beschrijving van de verkeer- en parkeereffecten ontbreekt. En dat wordt nog wel eens vergeten. Daniëlle Roelands-Fransen van Pels Rijcken en Danny van Beusekom van Goudappel Coffeng gaven een antwoord op de bovenstaande vraag tijdens het Parkeer24 jaarcongres.

Download publicatie

Inspiratieboek de aantrekkelijke en bereikbare stad (film en boek)

12 januari 2016 door Rico Andriesse, Richard ter Avest, Nicole Korsten, Jeroen Kuijpers, Frank Aalbers, Christiaan Kwantes, Harry Kingma, Joost Verhoeven, Suzanne Spapens, Jantine de Wijs, Peter Dinnissen, Robert Ruisch, Christiaan Nab, Marco Aarsen, Henk van Zeijl, Harrie Groot, Mark van den Bos

Voorbeelden van strategie en ontwerpen om te komen tot ruimte waar het prettig verblijven is en we ons ook goed (naar toe) kunnen verplaatsen. Tevens voorzien van een korte film.

Bekijk publicatie

Ruimteradar brengt mobiliteit. ruimte en gedrag samen (Verkeer in Beeld)

23 november 2015 door Matthijs Dicke-Ogenia, Rico Andriesse, Marco Aarsen

Een methode voor een evenwichtige, multidisciplinaire, analyse van inrichtingsvraagstukken op straat door Goudappel Coffeng i.s.m. Thuisraad RO.

Download publicatie

Belevingswaarde kleurt de kwaliteit van openbaar vervoersknooppunten (CVS 2015)

18 november 2015 door Laura Groenendijk

Laura Groenendijk breidde het Knoop-Plaatsmodel uit met een derde dimensie: Beleving (CVS 2015)

Download publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›