Klimaat helpen? Investeer niet in openbaar vervoer (RTL Z)

12 oktober 2015 door Ties Brands

Interview met Ties Brands naar aanleiding van zijn promotieonderzoek naar het optimaal afwegen van deels tegenstrijdige beleidsdoelen (RTL Z)

Bekijk publicatie

De depositieruimte PAS berekend met AERIUS (Tijdschrift Lucht)

11 augustus 2015 door Joost de Bruijn, Dirk Bussche, Sebastiaan Haarman

De werking van de mede door ons ontwikkelde AERIUS monitor uitgelegd in Tijdschrift Lucht: het vertalen van beleidskeuzes naar concrete ruimte voor groei, op de juiste locatie.

Download publicatie

Kan (m.e.r.) effectbepaling niet eenvoudiger? (Tijdschrift Toets)

2 oktober 2013 door Wim Korver

Kun je vuistregels en expert judgement toepassen in m.e.r? Onze Wim Korver samen met Geert Draaijers, Jan Anne-Annema, Henk Otte, Paul de Vos en Marieke van Rhijn. (Uit: Toets, jaargang 20, nr. 3).

Download publicatie

Miljoenen te winnen met beter afgestelde verkeerslichten (AD, Telegraaf, Friesch Dagblad, BNR, Radio 1)

5 april 2013 door Luc Prinsen, Gert Willems, Theo Dijkshoorn

In diverse media aandacht voor de kansen die er liggen rond het beter afstellen van verkeerslichten.

Bekijk publicatie

Towards sustainable DTM (Transportation Research Board 2013)

4 februari 2013 door Luc Wismans

Bijdrage aan de 'Annual meeting TRB 2013' in Washington.

Bekijk publicatie

Verkeer als kansrijke oplossingsrichting voor Milieu-actieplannen (GLTG 2012)

8 november 2012 door Jakob Henckel

Presentatie tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (GTLG2012) over verkeer in relatie tot actieplannen.

Download publicatie

De meerwaarde van dynamisch rekenen voor emissies (NVC 2012)

24 oktober 2012 door Luc Wismans

Bijdrage aan het Nationaal Verkeerskunde Congres 2012 over de risico's van de statische inschatting van emissie-effecten en hoe het beter kan.

Bekijk publicatie

van achteraf toetsen naar een integrale afweging (Tijdschrift Lucht)

22 oktober 2012 door Luc Wismans

Luc Wismans en Robert van den Brink geven een ovezicht van de mogelijkheden van de nieuwe generatie verkeersmodellen voor de sector Milieu (en vooral de afstemming met de sector Verkeer).
(Uit: Tijdschrift Lucht, nr. 5 2012)

Download publicatie

Portfolio Rijkswaterstaat

1 oktober 2012 door Gert Willems

Een interatcief overzicht van de breedte en diepte van ons portfolio als invulling van de Samenwerkingsovereenkomst 2.0 met Rijkswaterstaat

Download publicatie

Rekenen aan luchtkwaliteit langs snelwegen

23 maart 2012

Uitleg over het waarom en hoe van rekenen aan luchtkwaliteit (Brochure Rijkswaterstaat).

Download publicatie

Comparison of Multiobjective Evolutionary Algorithms for Optimization of Externalities by Using Dynamic Traffic Management Measures

2 maart 2012 door Luc Wismans

Wetenschappelijke publicatie in Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, No. 2263, pp. 163-173.

Bekijk publicatie

Vroegtijdig kunnen beoordelen van verkeersplannen (Verkeer in Beeld)

9 januari 2012 door Eric Pijnappels, Luc Wismans

Vroegtijdig en specifiek kunnen beoordelen van verkeersplannen op leefbaarheidsaspecten versnelt en verbetert ruimtelijke planprocessen. OtEmissions brengt vanuit OmniTRANS verkeersgerelateerde milieu- en klimaateffecten in beeld.

Bekijk publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›