HBO- en WO-studenten strijden 'The battle of the Modes'

31 maart 2017 door Bas Govers

Artikel uit Verkeerskunde (online). Een stormachtige dag eind februari in Utrecht. Buiten vliegen boomtakken de fietsers om de oren. Binnen vliegen argumenten over en weer in een verhit Lagerhuisdebat tussen 35 hbo- en wo-studenten mobiliteit en drie wetenschappers. In drie teams verdedigden de studenten onder leiding van een wetenschapper een modaliteit: auto, fiets of OV.

Bekijk publicatie

'Fietsdata, wat kun je er nu al mee?'

8 augustus 2016 door Stefan de Graaf, Dirk Bussche

In de laatste uitgave van Fietsverkeer komen Dirk Bussche, naast consultant mobiliteit & IT bij DAT.Mobility ook docent aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda) en Stefan de Graaf, adviseur verkeersprognoses bij Goudappel Coffeng aan het woord over het onderwerp ‘fietsdata: wat kun je er nu al mee?’

Download publicatie

Betere fietsvoorspellingen

17 juni 2016 door Frank Aalbers, Stefan de Graaf

Frank Aalbers en Stefan de Graaf leverden een bijdrage aan Verkeer in Beeld over het thema verbeterde fietsmodellering met bestaande, multimodale modellen.

Download publicatie

De ontwikkeling van Connected ITS

20 mei 2016 door Paul van Beek

Adviseur Paul van Beek van Goudappel Coffeng schreef samen met een aantal andere deskundigen het hoofdartikel van NM Magazine, ‘De ontwikkeling van Connected ITS’. In het artikel wordt ingegaan op de forse investeringen die in Nederland worden gedaan om tot slimme mobiliteitsoplossingen te komen. ‘Er zijn de afgelopen paar jaar meer dan vijftig ITS-proefprojecten opgestart, waarvan er zo’n tien Connected ITS betreffen. Deze laatste categorie wordt gezien als the next step in het vakgebied – en zowel overheid als markt investeren dan ook juist hierin. Maar waar staan we eigenlijk met C-ITS? Wat hebben we tot nu toe van de pilots geleerd? Wat weten we nog niet? En hoe zorgen we ervoor dat we dat zo snel mogelijk wél weten? In NM Magazine een helder overzicht van de stand van zaken op dit terrein.

Bekijk publicatie

Een halte verder is SAIL ook leuk (Verkeerskunde)

31 maart 2016 door Sander van der Drift

Sander van der Drift geeft zijn mening in themadossier Openbaar Vervoer (Uit: Verkeerskunde 2, 2016)

Bekijk publicatie

Verkeersmodel Rotterdam nu nog beter door GSM-data (CVS 2015)

18 november 2015 door Stefan de Graaf, Klaas Friso

Onze Stefan de Graaf en Klaas Friso onderzochten samen met Jeroen Rijsdijk van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hoe 'big data' betekent voor de verbetering van een full scale operationeel verkeersmodel (CVS 2015)

Download publicatie

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen (CVS 2015)

18 november 2015 door Jakob Henckel, Luc Wismans

De toepassing van V-LOG, om verkeerregelinstallaties in te zetten voor monitoring van verkeersnetwerken, i.s.m. Wierd Janse van de gemeente Apeldoorn.

Bekijk publicatie

Innovatieve toepassingen van OV chipkaartdata (CVS 2015)

18 november 2015 door Niels van Oort, Martijn Ebben, Peter Kant

Een overview van de state-of-the-art van data-gedreven OV-onderzoek in de Goudappel-praktijk (CVS 2015)

Download publicatie

Stagiairs inzetten voor data-analyse spoorbedrijven (Spoorpro)

12 november 2015 door Niels van Oort

Interview met onze Niels van Oort over het belang (en toegevoegde waarde) van goede stageopdrachten.

Bekijk publicatie

Sail: zicht op de menigte (NM Magazine)

4 november 2015 door Henri Palm, Peter Kant

Tijdens Sail 2015 ontwikkelden en beproefden onderzoekers van het AMS Institute in samenwerking met DAT.Mobility een speciaal real-time monitoringsysteem voor voetgangersmassas (NM Magazine, nr. 4 2015)

Bekijk publicatie

Op slimme wijze langzaam verkeer monitoren (NVC 2015)

26 oktober 2015 door Tim Bunschoten, Peter Kant

De praktijkcase Amsterdam als voorbeeld van wat er kan met moderne monitoringstechnieken op het gebied van fiets en voetganger (Nationaal Verkeerskundecongres 2015)

Bekijk publicatie

OV-potentie opsporen door datafusie (NVC 2015)

26 oktober 2015 door Martijn Ebben, Jeroen Weppner

Een casestudie met OV Chipkaartdata en View.DAT voor Emmen voor het Nationaal Verkeerskundecongres.

Bekijk publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›