HBO- en WO-studenten strijden 'The battle of the Modes'

31 maart 2017 door Bas Govers

Artikel uit Verkeerskunde (online). Een stormachtige dag eind februari in Utrecht. Buiten vliegen boomtakken de fietsers om de oren. Binnen vliegen argumenten over en weer in een verhit Lagerhuisdebat tussen 35 hbo- en wo-studenten mobiliteit en drie wetenschappers. In drie teams verdedigden de studenten onder leiding van een wetenschapper een modaliteit: auto, fiets of OV.

Bekijk publicatie

'Verkeer' schuift op naar ruimtelijke kwaliteit in steden

18 november 2016 door Bas Govers

"Het verkeerskundige specialisme blijft nodig om voorstellen voor meer ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid verkeerskundig te onderbouwen," stelt Bas Govers, strateeg bij Goudappel Coffeng en organisator van de derde doe-bijeenkomst ‘Samen aan de slag met de actieve stad’ die op 16 november plaatsvond in het Eye in Amsterdam, aldus Verkeerskunde in een verslag op haar website.

Bekijk publicatie

‘Kansen voor autonome busjes in A’dam’

17 november 2016 door Christiaan Kwantes

Zelfrijdende voertuigen vormen een goede aanvulling op het Amsterdamse stadsvervoer. Dat is een van de conclusies uit een studie over het gebied rond de A10 in Amsterdam-West. Christiaan Kwantes vertelt erover in OV Magazine.

Bekijk publicatie

Het nieuwe assetmanagement Plannen, realiseren, beheren en benutten in één cyclus’

28 juni 2016 door Bas Govers, Marc van den Elzen

Marc van den Elzen en Bas Govers schreven voor NG Inframanagement (bron: www.nginfra.nl) een bijdrage over het belang van asset management. 'De noodzaak voor mobiliteitsoplossingen stijgt terwijl budgetten slinken
Minder ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur, meer aandacht voor efficiënt gebruik en maatschappelijke meerwaarde, zo luidt het devies. Dit vraagt om een andere benadering van assetmanagement, waarin asset-owners en mobiliteitsplanners samen optrekken en de keten van plannen, realiseren, beheren en benutten wordt gesloten.

Bekijk publicatie

De truc is: mensen wakker schudden (MVO Nederland)

10 februari 2016 door Matthijs Dicke-Ogenia

Op de To-Do list voor een toekomstig bestendig Nederland: elke dag slim reizen.

Bekijk publicatie

Sneller naar de toekomst - Op weg naar een duurzame economie in 2050 (boek)

9 november 2015 door Bas Govers

Een bundeling van essays door Teun Morselt over verduurzaming van de economie. Bas Govers vat het onderwerp duurzame mobiliteit in relatie tot economische groei aan de horens (blz 88 e.v.)

Bekijk publicatie

Wetenschapsnotities: hoe ziet het meest duurzame OV-systeem eruit? (Verkeerskunde)

29 oktober 2015 door Ties Brands

Ties Brands licht zijn proefschrift toe in de rubriek Wetenschapsnotities van Vakblad Verkeerskunde (VK 5, 2015)

Bekijk publicatie

KOMOP! KIES SLIM! - Stapsgewijs overstappen naar fiets, e-bike of OV (NVC 2015)

26 oktober 2015 door Joost Beenker

Bijdrage aan het Nationaal Verkeerskundecongres 2015 van Joost Beenker, Casper Stelling en Katya Ivanova over fietsstimulering.

Bekijk publicatie

Multi-objective Optimisation of Multimodal Passenger Transportation Networks

12 oktober 2015 door Ties Brands

Promotieonderzoek naar een besluitvormingsondersteunenende methode voor investeringen in multimodale vervoersnetwerken inclusief een casestudy in de Stadsregio Amsterdam

Bekijk publicatie

Investeren in schone auto's voordeliger dan investeren in ov (o.a. Radiointerview BNR)

12 oktober 2015 door Ties Brands

Radiointerview met Ties Brands op BNR naar aanleiding van zijn promotie (BNR, 12 oktober 2015)

Bekijk publicatie

Burn Fat Not Fuel - aanpak Maastricht Bereikbaar (Verkeer in Beeld)

30 juni 2015 door Joost Beenker

Lisette Hoeke en Joost Beenker van het programmabureau Maastricht Bereikbaar vertellen over het succes van hun e-bike en fietsstimulering (Verkeer in Beeld, nr. 3, 2015)

Download publicatie

Step-by-Step: learning from implementing behavioural changes in transport

30 januari 2015 door Wim Korver, Tim van Huffelen

Results of the step-by-step project (Stepping Stones): comparing 31 cases in 15 European cities on behavourial changes in transport for improving succes rate of future initiatives.

Bekijk publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›