Geen brug te ver voor slim infrabeheer

25 augustus 2016 door Richard ter Avest

Adviseur Richard ter Avest is een van de auteurs van het artikel 'Geen brug te ver voor slim infrabeheer'. Hierin komt vooral aan de orde hoe gebruikerseisen van bruggen nu anders zijn dan in de jaren toen veel bruggen werden gebouwd, waaronder die over het Twentekanaal. Door niet alleen met een civiel-technische blik naar de staat van afzonderlijke bruggen te kijken, maar ook met een verkeerskundige blik naar het toekomstig gebruik ervan en de ruimtelijke netwerkeffecten van bruggen, kom je tot slimme vervanging en renovatie. Dit hebben Rijk, provincie en gemeenten samen bewerkstelligd in het Twentekanaal-gebied.

Download publicatie

Hoe krijg ik mijn parkeerkundige onderbouwing Raad van State-proof?

28 april 2016 door Danny van Beusekom

Al is een plan nog zo klein, bij de Raad van State kan het struikelen als een beschrijving van de verkeer- en parkeereffecten ontbreekt. En dat wordt nog wel eens vergeten. Daniëlle Roelands-Fransen van Pels Rijcken en Danny van Beusekom van Goudappel Coffeng gaven een antwoord op de bovenstaande vraag tijdens het Parkeer24 jaarcongres.

Download publicatie

Aanbesteden en Contracteren: stel jezelf de juiste vraag

28 april 2016 door Jeroen Roelands

Jeroen Roelands gaf tijdens het Parkeer24 jaarcongres een presentatie over het thema Aanbesteden en Contracteren onder de kop: Stel jezelf de juiste vraag.

Download publicatie

Werken aan stadstraten en boulevards - naslagwerk Eye 2015

28 augustus 2015 door Harry Kingma, Christiaan Kwantes, Rico Andriesse, Marco Aarsen, Bas Govers, Richard ter Avest, Joost Verhoeven, Nicole Korsten

Naslagwerk van de 2e doebijeenkomst 'samen aan de slag met stadsstraten en boulevards' zoals georganiseerd op 23 april 2015 in het EYE te Amsterdam.

Bekijk publicatie

Kansen door glocalisering van logisitiek

1 juni 2015

Annemieke de Leeuw sprak op 26 mei op het Seminar Slimme Logistiek van de Gemeente Deventer.

Bekijk publicatie

Mobiliteit 3.0 (Congres Verkeer in de slimmestad)

26 mei 2015 door Anne Koot

Ron Bos verzorgde op 12 mei deze deelsessie over een integreel fenomeen van de slimme stad: delen (Verkeersnetconges 2015, Utrecht)

Download publicatie

Kansen door versobering (Mini-seminar Kivi-Niria)

16 oktober 2014 door Richard ter Avest

Hoe kan je geld besparen op beheer en onderhoud door functiegericht en toekomstgericht wegbeheer?

Download publicatie

Doelgroepen slimmer laten reizen met multimodale reisinformatie (NM magazine)

22 juli 2014 door Henri Palm

Goudappel-collega Henri Palm en Gerbrand Klein (provincie Noord-Brabant) gaan in op de business case van multimodale reisplanner

Download publicatie

'Databoogjes' geven inzicht

20 mei 2014 door Henk Doeke van Waveren

Visualisaties van OV-Chipkaartdata hielpen de Vechtdal-lijnen verbeteren. Martin Courtz van de Provincie Drenthe en onze Henk Doeke van Waveren lichten toe. (Uit: OV Magazine, mei 2014).

Download publicatie

Carnavalsstadcompetitie: waar komen de bezoekers vandaan?

5 maart 2014 door Daniël Roels, Peter van der Mede

Met View.DAT brachten wij de bezoekers aan 16 caranavalsparadijzen in kaart. Welke stad heeft de meeste aantrekkingskracht?

Download publicatie

Stadsstraten en Boulevards - aan de slag met functional ambiance

26 februari 2014 door Christiaan Kwantes, Rico Andriesse, Marco Aarsen, Bas Govers, Richard ter Avest, Joost Verhoeven, Nicole Korsten, Aart de Koning

Hoe verbind je aantrekkelijkheid met verkeerskundige functionaliteit? Naslagwerk naar aanleiding van onze themabijeenkomst (EYE, 14 januari 2014).

Bekijk publicatie

Slimmer en bewuster reizen met SMART (Een Vandaag)

9 november 2013 door Kobus Zantema, Martie van der Vlist

Een item over de SMART-applicatie waarmee in Enschede reisgedrag wordt beïnvloed bij Een Vandaag, met 'Goudappel Inside'.

Bekijk publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›