Niels van Oort: gasthoofdredacteur Tijdschrift Vervoerwetenschap

11 mei 2017 door Niels van Oort

Niels van Oort was gasthoofdredacteur van het Tijdschrift Vervoerwetenschap.

Bekijk publicatie

Internationale interesse voor 'The length of amber signals'

3 mei 2017 door Luc Prinsen, Lieuwe Krol

Luc Prinsen en Lieuwe Krol schreven een bijdrage voor Smart Highways Magazine over hun eerdere onderzoek naar geeltijden in samenwerking met IVER.

Download publicatie

Fiets en OV: 'the best of both worlds'

4 april 2017 door Niels van Oort, Raymond Huisman

Raymond Huisman, Niels van Oort en Sanmay Shelat schreven bijgaande bijdrage voor Verkeerskunde.

Bekijk publicatie

HBO- en WO-studenten strijden 'The battle of the Modes'

31 maart 2017 door Bas Govers

Artikel uit Verkeerskunde (online). Een stormachtige dag eind februari in Utrecht. Buiten vliegen boomtakken de fietsers om de oren. Binnen vliegen argumenten over en weer in een verhit Lagerhuisdebat tussen 35 hbo- en wo-studenten mobiliteit en drie wetenschappers. In drie teams verdedigden de studenten onder leiding van een wetenschapper een modaliteit: auto, fiets of OV.

Bekijk publicatie

Flexibel vervoer onstuitbaar

17 maart 2017 door Niels van Oort, Menno Yap

Vervoer op afroep, al dan niet automatisch en elektrisch, heeft zijn intrede gedaan en
is niet meer te stoppen. Dat was de boodschap tijdens het TBR-congres in Washington,
het jaarlijkse walhalla voor elke ov-onderzoeker. Niels van Oort, Odette Cats en Menno Yap schrijven erover in OV-Magazine.

Download publicatie

Ruim baan voor de fiets

3 maart 2017 door Rico Andriesse

De fiets doet het al jaren goed in de stad. Dat creëert wel wat problemen, maar voor
de stad is verkeersdruk door fietsers nog altijd verre te prefereren boven verkeersdruk
door auto’s. Dus waar zit ruimte om meer stappen voorwaarts te doen? En hoe
eventuele fietsproblemen aan te pakken? De auteurs pleiten voor een fietsgerichte
kijk binnen ‘urban mobility’. Birgit Cannegieter (APPM) en Rico Andriesse schreven een artikel voor NM magazine over de fiets in de stad.

Bekijk publicatie

‘Verkeersmaatregelen inzetten voor ruimtelijke kwaliteit'

19 januari 2017 door Christiaan Kwantes

In de laatste uitgave van Verkeerskunde neemt Christiaan Kwantes een transitie waar
waar in de rol en functie van de verkeerskunde, verkeersmaatregelen en ten slotte ook
van verkeerskundigen zelf. ‘In het verleden moest de verkeerskundige vaak zijn dingetje
doen, veelal aan het eind van een ontwerpproces. Nu wordt mobiliteit steeds meer
gezien als katalysator voor de vitaliteit van een stad, en als instrument om bredere doelen
te bereiken. Dat betekent een andere positie in het ontwerpproces en ook andere toepassingen van het verkeerskundig instrumentarium.'

Download publicatie

‘Niet het verkeerskundig ontwerp staat centraal, maar het ontwerp van de openbare ruimte’

19 januari 2017 door Bas Govers

Adviseur en stadsstrateeg Bas Govers komt in Verkeerskunde ruim aan het woord in een uitgebreid dossier dat onder meer ingaat op de nieuwe rol van de verkeerskundige.

Download publicatie

'Verkeer' schuift op naar ruimtelijke kwaliteit in steden

18 november 2016 door Bas Govers

"Het verkeerskundige specialisme blijft nodig om voorstellen voor meer ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid verkeerskundig te onderbouwen," stelt Bas Govers, strateeg bij Goudappel Coffeng en organisator van de derde doe-bijeenkomst ‘Samen aan de slag met de actieve stad’ die op 16 november plaatsvond in het Eye in Amsterdam, aldus Verkeerskunde in een verslag op haar website.

Bekijk publicatie

Gescheiden werelden ruimtelijk ontwerpers en verkeerskundigen is passé

23 september 2016 door Marco Aarsen

In Verkeer in beeld 4/2016 (www.verkeerinbeeld.nl) geeft landschapsarchitect Marco Aarsen zijn visie op het thema Infratecture: "Stedenbouw, landschap en het verkeer in de stad gaan steeds vaker hand in hand. Eigenlijk kunnen deze onderdelen ook niet meer gescheiden van elkaar functioneren: de openbare ruimte in de stad is gewoonweg zo kostbaar en beperkt
geworden dat we wel samen moéten werken aan een integrale opgave, lees:
infratecture."

Download publicatie

Trambonus hoort in strategische planning

16 september 2016 door Niels van Oort, Tim Bunschoten

De keuze voor bus of tram is altijd een discussiepunt. De voorkeur voor de tram en het effect daarvan op de reizigersgroei is in 2012 al aangetoond door afstudeerwerk van adviseur Tim Bunschoten, maar nog niet eerder zo uitgebreid uit de doeken gedaan. De waarde van openbaar vervoer bestaat uit meer dan alleen de vervoerwaarde. Dat bleek uit het artikel ‘Waarde ov wordt sterk onderschat’ in het vorige nummer van OV-Magazine. Tim Bunschoten en Niels van Oort schreven een bijdrage over de Trambonus.

Download publicatie Bekijk publicatie

Schaalsprong in stedelijke rail

30 juni 2016 door Bas Govers, Niels van Oort

Bas Govers en Niels van Oort schreven een bijdrage over redenen voor een schaalsprong in stedelijke rail voor de laatste uitgave van Railforum.

Download publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›