De fietsbereikbaarheidskaart

5 april 2011 door Danny Walraven

Download publicatie

Bezuinigen op ov? Dan graag eerst nog even integraal nadenken

1 april 2011 door Niels van Oort

Interview in Personenvervoer (nr. 3, 2011) van Marnix Bruggeman over de (on)mogelijkheden om te besparen op OV zonder kwaliteitsverlies.

Download publicatie

CrisisCactus geeft inzicht in kansen OV in droge tijden

24 maart 2011 door Niels van Oort, Hendrik Bouwknegt

Een methodiek om de weg te vinden in het woud van (on)mogelijkheden om een bezuinigingsopgave om
te buigen naar sterker OV.

Bekijk publicatie

Besparen en geld verdienen met het OV in barre tijden (OV-magazine, maart 2011)

24 maart 2011 door Niels van Oort, Hendrik Bouwknegt

De aankomende bezuinigingen van het kabinet-Rutte raken iedereen, dus ook het openbaar
vervoer. Alleen al de drie grote steden samen krijgen 120 miljoen minder te besteden. Nu het
stof is neergedaald, wordt het tijd om alle mogelijke maatregelen na te lopen.

Download publicatie

Nieuwe methode maakt HSL-oost rendabel

24 maart 2011 door Henk Doeke van Waveren

Toepassing van een nieuwe methodiek laat zien dat met een beperkte investering de HSL-Oost wel rendabel is te krijgen (OV Magazine).

Download publicatie

Fietssnelwegen, wat levert het op?

1 maart 2011 door Richard ter Avest, Bastiaan Possel, Hans Huisman

Onderzoek naar de baten van een investering in snelle fietsroutes in Nederland. Onderdeel van project Fietsfilevrij

Download publicatie

Vierentwintig platanen vormen jaarklok op plein Den Hoorn

1 februari 2011 door Marco Aarsen

Bron: Straatbeeld, februari 2011

Bekijk publicatie

Handboek openbare ruimte Eindhoven

1 februari 2011 door Marco Aarsen

Praktisch document voor betere samenwerking planvorming

Bron: Verkeer in beeld, nr. 1 2011

Bekijk publicatie

Veilig en gemakkelijk naar school

1 februari 2011 door Marco Aarsen

In Delta, inspiratieblad voor landschapsinrichters, vertellen we over ons project voor de gemeente Stichtse Vecht.

Download publicatie

Comparison of multiobjective evoluationary algorithms for optimization of externalities using dynamic traffic management measures.

1 januari 2011 door Luc Wismans

Bron: Annual meeting TRB 2011

Pay-As-You-Drive

1 januari 2011 door Kobus Zantema

Een studie naar de effecten op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van verzekeringspolissen waarin je verkeersgedrag mede bepalende is voor je premie.

Bekijk publicatie

Synergie in railcorridors

22 september 2010 door Henk Doeke van Waveren

Een onderzoek naar het integraal ontwerpen van railnetwerk en toepassing en toetsing van de ontwikkelde methodiek op de corridor Amsterdam - Utrecht - Arnhem - Duitse grens.
(Afstudeerscripte Universiteit van Amsterdam)

Download publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›