Gescheiden werelden ruimtelijk ontwerpers en verkeerskundigen is passé

23 september 2016 door Marco Aarsen

In Verkeer in beeld 4/2016 (www.verkeerinbeeld.nl) geeft landschapsarchitect Marco Aarsen zijn visie op het thema Infratecture: "Stedenbouw, landschap en het verkeer in de stad gaan steeds vaker hand in hand. Eigenlijk kunnen deze onderdelen ook niet meer gescheiden van elkaar functioneren: de openbare ruimte in de stad is gewoonweg zo kostbaar en beperkt
geworden dat we wel samen moéten werken aan een integrale opgave, lees:
infratecture."

Download publicatie

Trambonus hoort in strategische planning

16 september 2016 door Niels van Oort, Tim Bunschoten

De keuze voor bus of tram is altijd een discussiepunt. De voorkeur voor de tram en het effect daarvan op de reizigersgroei is in 2012 al aangetoond door afstudeerwerk van adviseur Tim Bunschoten, maar nog niet eerder zo uitgebreid uit de doeken gedaan. De waarde van openbaar vervoer bestaat uit meer dan alleen de vervoerwaarde. Dat bleek uit het artikel ‘Waarde ov wordt sterk onderschat’ in het vorige nummer van OV-Magazine. Tim Bunschoten en Niels van Oort schreven een bijdrage over de Trambonus.

Download publicatie Bekijk publicatie

Geen brug te ver voor slim infrabeheer

25 augustus 2016 door Richard ter Avest

Adviseur Richard ter Avest is een van de auteurs van het artikel 'Geen brug te ver voor slim infrabeheer'. Hierin komt vooral aan de orde hoe gebruikerseisen van bruggen nu anders zijn dan in de jaren toen veel bruggen werden gebouwd, waaronder die over het Twentekanaal. Door niet alleen met een civiel-technische blik naar de staat van afzonderlijke bruggen te kijken, maar ook met een verkeerskundige blik naar het toekomstig gebruik ervan en de ruimtelijke netwerkeffecten van bruggen, kom je tot slimme vervanging en renovatie. Dit hebben Rijk, provincie en gemeenten samen bewerkstelligd in het Twentekanaal-gebied.

Download publicatie

'Fietsdata, wat kun je er nu al mee?'

8 augustus 2016 door Stefan de Graaf, Dirk Bussche

In de laatste uitgave van Fietsverkeer komen Dirk Bussche, naast consultant mobiliteit & IT bij DAT.Mobility ook docent aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda) en Stefan de Graaf, adviseur verkeersprognoses bij Goudappel Coffeng aan het woord over het onderwerp ‘fietsdata: wat kun je er nu al mee?’

Download publicatie

Schaalsprong in stedelijke rail

30 juni 2016 door Bas Govers, Niels van Oort

Bas Govers en Niels van Oort schreven een bijdrage over redenen voor een schaalsprong in stedelijke rail voor de laatste uitgave van Railforum.

Download publicatie

Het nieuwe assetmanagement Plannen, realiseren, beheren en benutten in één cyclus’

28 juni 2016 door Bas Govers, Marc van den Elzen

Marc van den Elzen en Bas Govers schreven voor NG Inframanagement (bron: www.nginfra.nl) een bijdrage over het belang van asset management. 'De noodzaak voor mobiliteitsoplossingen stijgt terwijl budgetten slinken
Minder ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur, meer aandacht voor efficiënt gebruik en maatschappelijke meerwaarde, zo luidt het devies. Dit vraagt om een andere benadering van assetmanagement, waarin asset-owners en mobiliteitsplanners samen optrekken en de keten van plannen, realiseren, beheren en benutten wordt gesloten.

Bekijk publicatie

Betere fietsvoorspellingen

17 juni 2016 door Frank Aalbers, Stefan de Graaf

Frank Aalbers en Stefan de Graaf leverden een bijdrage aan Verkeer in Beeld over het thema verbeterde fietsmodellering met bestaande, multimodale modellen.

Download publicatie

De ontwikkeling van Connected ITS

20 mei 2016 door Paul van Beek

Adviseur Paul van Beek van Goudappel Coffeng schreef samen met een aantal andere deskundigen het hoofdartikel van NM Magazine, ‘De ontwikkeling van Connected ITS’. In het artikel wordt ingegaan op de forse investeringen die in Nederland worden gedaan om tot slimme mobiliteitsoplossingen te komen. ‘Er zijn de afgelopen paar jaar meer dan vijftig ITS-proefprojecten opgestart, waarvan er zo’n tien Connected ITS betreffen. Deze laatste categorie wordt gezien als the next step in het vakgebied – en zowel overheid als markt investeren dan ook juist hierin. Maar waar staan we eigenlijk met C-ITS? Wat hebben we tot nu toe van de pilots geleerd? Wat weten we nog niet? En hoe zorgen we ervoor dat we dat zo snel mogelijk wél weten? In NM Magazine een helder overzicht van de stand van zaken op dit terrein.

Bekijk publicatie

Groei spoorvervoer noodzakelijk

11 mei 2016 door Hendrik Bouwknegt

Het goederenvervoer zal de komende jaren blijven stijgen, daar is iedereen het wel over eens. Om negatieve effecten van het wegvervoer te beperken (files, emissies), is groei van onder andere het spoorvervoer nodig. Ook op de Tweede Maasvlakte is een hoog aandeel van het spoor in het containervervoer naar het 'achterland' het uitgangspunt. In dit artikel uit Rail Magazine beschrijven Hendrik Bouwknegt en Frank Schouten de stand van zaken in het containervervoer per spoor anno 2016. Is er eigenlijk de afgelopen jaren wel groei geweest? Het antwoord valt wellicht een beetje tegen.

Download publicatie

Aanbesteden en Contracteren: stel jezelf de juiste vraag

28 april 2016 door Jeroen Roelands

Jeroen Roelands gaf tijdens het Parkeer24 jaarcongres een presentatie over het thema Aanbesteden en Contracteren onder de kop: Stel jezelf de juiste vraag.

Download publicatie

Hoe krijg ik mijn parkeerkundige onderbouwing Raad van State-proof?

28 april 2016 door Danny van Beusekom

Al is een plan nog zo klein, bij de Raad van State kan het struikelen als een beschrijving van de verkeer- en parkeereffecten ontbreekt. En dat wordt nog wel eens vergeten. Daniëlle Roelands-Fransen van Pels Rijcken en Danny van Beusekom van Goudappel Coffeng gaven een antwoord op de bovenstaande vraag tijdens het Parkeer24 jaarcongres.

Download publicatie

Zet in op langzamer en leuker (Verkeerskunde)

31 maart 2016 door Thomas Straatemeier

Thomas Straatemeier geeft in het themadossier Openbaar Vervoer zijn mening (Verkeerskunde 2, 2016).

Bekijk publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›