Niels van Oort: gasthoofdredacteur Tijdschrift Vervoerwetenschap

11 mei 2017 door Niels van Oort

Niels van Oort was gasthoofdredacteur van het Tijdschrift Vervoerwetenschap.

Bekijk publicatie

Internationale interesse voor 'The length of amber signals'

3 mei 2017 door Luc Prinsen, Lieuwe Krol

Luc Prinsen en Lieuwe Krol schreven een bijdrage voor Smart Highways Magazine over hun eerdere onderzoek naar geeltijden in samenwerking met IVER.

Download publicatie

Fiets en OV: 'the best of both worlds'

4 april 2017 door Niels van Oort, Raymond Huisman

Raymond Huisman, Niels van Oort en Sanmay Shelat schreven bijgaande bijdrage voor Verkeerskunde.

Bekijk publicatie

HBO- en WO-studenten strijden 'The battle of the Modes'

31 maart 2017 door Bas Govers

Artikel uit Verkeerskunde (online). Een stormachtige dag eind februari in Utrecht. Buiten vliegen boomtakken de fietsers om de oren. Binnen vliegen argumenten over en weer in een verhit Lagerhuisdebat tussen 35 hbo- en wo-studenten mobiliteit en drie wetenschappers. In drie teams verdedigden de studenten onder leiding van een wetenschapper een modaliteit: auto, fiets of OV.

Bekijk publicatie

Flexibel vervoer onstuitbaar

17 maart 2017 door Niels van Oort, Menno Yap

Vervoer op afroep, al dan niet automatisch en elektrisch, heeft zijn intrede gedaan en
is niet meer te stoppen. Dat was de boodschap tijdens het TBR-congres in Washington,
het jaarlijkse walhalla voor elke ov-onderzoeker. Niels van Oort, Odette Cats en Menno Yap schrijven erover in OV-Magazine.

Download publicatie

Ruim baan voor de fiets

3 maart 2017 door Rico Andriesse

De fiets doet het al jaren goed in de stad. Dat creëert wel wat problemen, maar voor
de stad is verkeersdruk door fietsers nog altijd verre te prefereren boven verkeersdruk
door auto’s. Dus waar zit ruimte om meer stappen voorwaarts te doen? En hoe
eventuele fietsproblemen aan te pakken? De auteurs pleiten voor een fietsgerichte
kijk binnen ‘urban mobility’. Birgit Cannegieter (APPM) en Rico Andriesse schreven een artikel voor NM magazine over de fiets in de stad.

Bekijk publicatie

‘Niet het verkeerskundig ontwerp staat centraal, maar het ontwerp van de openbare ruimte’

19 januari 2017 door Bas Govers

Adviseur en stadsstrateeg Bas Govers komt in Verkeerskunde ruim aan het woord in een uitgebreid dossier dat onder meer ingaat op de nieuwe rol van de verkeerskundige.

Download publicatie

‘Verkeersmaatregelen inzetten voor ruimtelijke kwaliteit'

19 januari 2017 door Christiaan Kwantes

In de laatste uitgave van Verkeerskunde neemt Christiaan Kwantes een transitie waar
waar in de rol en functie van de verkeerskunde, verkeersmaatregelen en ten slotte ook
van verkeerskundigen zelf. ‘In het verleden moest de verkeerskundige vaak zijn dingetje
doen, veelal aan het eind van een ontwerpproces. Nu wordt mobiliteit steeds meer
gezien als katalysator voor de vitaliteit van een stad, en als instrument om bredere doelen
te bereiken. Dat betekent een andere positie in het ontwerpproces en ook andere toepassingen van het verkeerskundig instrumentarium.'

Download publicatie

'Stad moet tienduizend parkeerplaatsen op grachten opheffen'

3 december 2016 door Christiaan Kwantes

In het Parool een interview met adviseur Christiaan Kwantes, die namens een groep deskundigen spreekt die eerder deze maand langdurig aan een Masterplan Binnenstad Amsterdam werkten. Zij werden door de Amsterdamse wethouder Van der Burg (Ruimtelijke Ordening) opgeroepen taboes te doorbreken in een veelomvattend plan voor de binnenstad in 2036.

Bekijk publicatie

'Verkeer' schuift op naar ruimtelijke kwaliteit in steden

18 november 2016 door Bas Govers

"Het verkeerskundige specialisme blijft nodig om voorstellen voor meer ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid verkeerskundig te onderbouwen," stelt Bas Govers, strateeg bij Goudappel Coffeng en organisator van de derde doe-bijeenkomst ‘Samen aan de slag met de actieve stad’ die op 16 november plaatsvond in het Eye in Amsterdam, aldus Verkeerskunde in een verslag op haar website.

Bekijk publicatie

‘Kansen voor autonome busjes in A’dam’

17 november 2016 door Christiaan Kwantes

Zelfrijdende voertuigen vormen een goede aanvulling op het Amsterdamse stadsvervoer. Dat is een van de conclusies uit een studie over het gebied rond de A10 in Amsterdam-West. Christiaan Kwantes vertelt erover in OV Magazine.

Bekijk publicatie

In en op het spoor van de Maasvlakte

4 november 2016 door Hendrik Bouwknegt

De Maasvlakte vormt het begin van de Betuweroute. Begin jaren zestig besloot de regering tot de aanleg van dit gebied. Alleen de zuidzijde is aangesloten op weg en rail. Hendrik Bouwknegt en Frank Schouten schreven een bijdrage voor Rail Magazine waarin een helder beeld wordt geschetst van wat zich op en rond het spoor afspeelt.

Download publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›