Met het beleidsinstrument Verkeersmilieukaart kan de relatie tussen verkeer en milieu gekwantificeerd worden door de koppeling van een verkeersmodel en een milieumodel. Milieueffecten van wijzigingen in de verkeersstromen kunnen zo snel en nauwkeurig bepaald worden. Hiermee kunnen bepaalde beleidsstrategieën en/of de keuzes voor concrete maatregelen goed worden onderbouwd.

Kijk ook op de speciale verkeersmilieukaart website.

Voor het opstellen van verkeersmilieukaarten beschikt Goudappel Coffeng over het softwarepakket Promilspatial. Hiermee wordt eenvoudig inzicht gegeven in de geluidshinder en luchtverontreiniging als gevolg van wegverkeer voor grote gebieden. De hiervoor benodigde verkeersintensiteiten worden overgenomen uit een verkeersmodel. Voordeel hiervan is dat ook de effecten van verkeersmaatregelen snel kunnen worden beoordeeld op hun milieugevolgen. De benodigde ruimtelijke kenmerken worden afgeleid uit verschillende digitale bestanden waaronder de GBKN. Hierdoor kunnen de resultaten van de milieuberekeningen onder andere worden gepresenteerd op de panden uit de GBKN. De verkeersmilieukaarten worden onder meer gebruikt bij het opstellen van verkeers- en vervoerplannen, bestemmingsplanprocedures, rapportages Besluit Luchtkwaliteit en voor het opstellen van de EU-geluidskaarten.
Met Promilspatial zijn voor meer dan 100 gemeenten in Nederland verkeersmilieukaarten gemaakt. Een groot deel van deze gemeenten beschikt zelf over het pakket, waarmee Promilspatial het meest gebruikte pakket in Nederland is voor het opstellen van verkeersmilieukaarten.

Jakob Henckel

Functie:
consultant mobiliteit & IT
Werkmaatschappij:
DAT.Mobility
Telefoon:
(+31)(0)6 50 49 08 96
mail Jakob

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›