De Locatiezoeker geeft een objectief beeld van de meest geschikte vestigingslocatie(s) gebaseerd op kennis van bezoekers, kennis van het verkeers- en vervoersysteem en de planologie. De Locatiezoeker is een instrument dat is gebaseerd op verkeers- en vervoersprognosemodellen zoals Nederlandse overheden deze gebruiken.

Voorspelling

De verkeers- en vervoersprognosemodellen zijn landelijke ‘verkeerskaarten’ die de huidige verkeerssituatie beschrijven en daar voor de toekomst alle nieuwe infrastructurele ontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling op projecteren. Het resultaat is een zo goed mogelijke voorspelling van hoe de bereikbaarheid per auto, OV en fiets zich ontwikkelt door de tijd heen. Het instrument wordt getoetst op een veelheid aan verkeerstellingen en reistijdmetingen om ervoor te zorgen dat het goed blijft aansluiten bij de werkelijke situatie op straat.

Goudappel Coffeng heeft dit instrumentarium geschikt gemaakt om de bereikbaarheid van vestigingen te bepalen.

Tim van Huffelen

Functie:
adviseur ruimtelijke economie & locatieontwikkeling
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31(0)6 50 21 35 77
mail Tim

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›