Verkeersmodellen maken het mogelijk vooruit te kijken naar mobiliteitseffecten en vormen de basis voor inzicht en verantwoorde beleidskeuzen. Goudappel Coffeng heeft onder andere een eigen Nationaal Verkeersmodel ontwikkeld (NVM, bekend van www.bereikbaarheidskaart.nl) waarmee Nederland Breed studies gedaan worden, bijvoorbeeld naar reistijden van deur tot deur. De nieuwste innovatie is het volledig opnemen van Openbaar Vervoer en langzaam verkeer, zodat het model nog realistischer inzicht geeft in mobilistengedrag.

Sinds 2005 continu verbeterd
De eerste versie van ons Nederland-brede model zag in 2005 het levenslicht, toen nog alleen voor auto en vracht. Een dynamische toedelingmodule berekent reistijden in Nederland en de grensgebieden. Dat gaat voor een nationaal model gedetailleerd: tot op een niveau fijner dan de postcode-4 indeling. Met de huidige uitbreiding geeft NVM ook inzicht in de concurrentie en interactie tussen auto, OV en fiets. Het model houdt zelfs rekening met het gedrag op OV-haltes (spreiding in aankomsttijden). Niet iedereen rijdt immers via de ‘kortste’ route als er meerder reële alternatieven zijn.

Regionale OV-studies
Met name voor regionale OV-studies biedt het model extra mogelijkheden. Voor OV-gerelateerde studies is ons model ook op baanvak en wegvakniveau gekalibreerd, terwijl het LMS en het NRM van Rijkswaterstaat dit niet doen. We gebruiken daarvoor waarnemingsgegevens op netwerkniveau. Alleen op die manier was het mogelijk om de analyses nodig voor de Nationale Mobiliteits- en Capaciteitsanalyse - spoor en regionaal openbaar vervoer (NMCA) te doen.

Gevalideerde modelgegevens en eenvoudige vergelijking
Met het Mobiliteitsonderzoek Nederland 2008 hebben we de vervoersvraagmatrices gevalideerd. We kunnen kijken naar woon-werk, zakelijk, winkelen, onderwijs en overige ritmotieven, in ochtendspits, avondspits en daarbuiten. Op wegvakniveau hebben we gevalideerd tegen feitelijke (=waargenomen) gebruiksaantallen op hoofd- en onderliggend wegennet. Binnenkort komen daar ruim duizend OV-tellingen bij. Ook ijken we ons model continu tegen beschikbare resultaten uit onze stedelijke en regionale modellen (die op een kleiner gebied gedetailleerder prognosticeren) voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Beschikbare standaardscenario’s, (de WLO scenario’s van het CPB/PBL), maken vergelijking met andere modellen en bronnen eenvoudig. De communicatie rondom uitgangspunten is eenduidig.

De toekomst: nog slimmer dynamisch toedelen
Momenteel brengen we Streamline in ons NVM in. Streamline bevat state-of-the-art technieken op is het gebied van macroscopisch dynamisch toedelen, zoals dynamische routekeuze. Daarmee wordt het gedetailleerde inzicht mogelijk voor (middel)lange termijn studies dat eerder alleen in korte termijn simulaties haalbaar was. Zo keken we intern al met met deze methodiek naar vertrektijdstipkeuze, beprijzen, vergrijzing en het toepassen van discrete
Keuzemodellen. Ook paste we Streamline al toe in de regio Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn, Friesland en Assen. In onze research- & developmentafdeling werken we daarnaast aan het verfijnen van de verstorende effecten van verkeersincidenten. Deze innovatie verwachten wij eind 2011.

Henri Palm

Functie:
consultant Mobiliteit & IT
Werkmaatschappij:
DAT.Mobility
Telefoon:
(+31)(0)6 29 73 67 68
mail Henri

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›