Goudappel Coffeng wil opdrachtgevers op heldere wijze adviseren. Daarvoor is het noodzakelijk dat de werkprocessen efficiënt verlopen. Ter ondersteuning daarvan hebben we sinds 1998 een kwaliteitszorgsysteem.

Dit systeem is sinds 2000 ISO gecertificeerd door Certiked. Na herbeoordeling op basis van de ISO 9001:2008 is het certificaat in 2015 opnieuw met drie jaar verlengd.

Ons kwaliteitsbeleid is gericht op borging van wat goed gaat en op continue verbetering van prestaties, doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. Op basis van feedback van opdrachtgevers en andere belanghebbenden worden voortdurend verbeteringen doorgevoerd om onze organisatie op een steeds hoger niveau te brengen.

Jaap Benschop

Functie:
operationeel directeur
Werkmaatschappij:
Goudappel Groep
Telefoon:
+31(0)570 666 130
mail Jaap

Jos van Kleef

Functie:
algemeen directeur
Werkmaatschappij:
Goudappel Groep
Telefoon:
+31(0)570 666 894
mail Jos

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›