Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 11 01 49 07
mail Ties
LinkedIn:
Ties op LinkedIn

Ik geloof in het openbaar vervoersysteem als ontspannen vervoermiddel, dat mobiliteit aan reizigers biedt voor allerlei ontplooiingsmogelijkheden in de maatschappij. Zeker als er wordt gecombineerd met de mogelijkheden van de fiets. Dit positieve effect gaat niet ten koste van ruimtelijke kwaliteit in binnensteden, luchtkwaliteit of klimaat en reistijd kan nuttig worden gebruikt. Daarom zet ik mezelf graag in voor berekeningen aan en analyses van dit vaak complexe systeem, om het openbaar vervoer nog beter te maken.

Na mijn bachelor civiele techniek aan de Universiteit Twente in Enschede heb ik tevens aan deze universiteit de studie civil engineering and management en applied mathematics afgerond. Ik heb toen een degelijke verkeerskundige basis opgedaan, zowel technisch als in een maatschappelijke context, aangevuld met theorie over optimalisatietechnieken en modelvorming. Sinds november 2008 ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng als adviseur openbaar vervoer en sinds februari 2010 als promovendus bij de Universiteit Twente, waar ik onderzoek doe naar multimodale netwerkoptimalisatie met meerdere doelfuncties.
Bij Goudappel Coffeng houd ik me bezig met het raakvlak tussen openbaar vervoer en modelberekeningen. Ik ben betrokken bij vervoerwaardeberekeningen, kosten-batenanalyses en de ontwikkeling van het openbaar vervoer binnen het nationaal model.

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›