Functie:
adviseur verkeersprognoses
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 11 56 86 64
mail Stefan
LinkedIn:
Stefan op LinkedIn

De ruimtelijke inrichting van Nederland en de mobiliteit die daarmee gepaard gaat is een uitdagend vakgebied. De economische ontwikkeling en mobiliteit enerzijds versus de beperkte beschikbare ruimte en leefbaarheid anderzijds is een continu spanningsveld. Met behulp van verkeersmodellen proberen we de effecten van beleidsmaatregelen in dit spanningsveld tastbaar te krijgen. Het vertalen van deze complexe verkeersprognoses naar bruikbare adviezen in de praktijk is mijn passie.

Na mijn studies Verkeerskunde en Urban Geography ben ik sinds 2006 werkzaam als adviseur verkeersmodellering bij Goudappel Coffeng. In mijn dagelijkse werkzaamheden houd ik mij bezig met verkeersmodelberekeningen en het analyseren en adviseren in allerlei studies op het gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling. Mijn werkzaamheden concentreren zich op het zuidelijk deel van de Randstad. Ik heb daar onder andere een grote inhoudelijke bijdrage geleverd aan verkeersonderzoeken en verkenningen naar de hoofdinfrastructuur in de regio Rotterdam. Met name de haalbaarheid van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) en de mogelijkheden van tolheffing op deze nieuwe verbinding is een project waar ik de laatste jaren intensief aan heb gewerkt.

Ik ben inhoudelijk gedreven om mobiliteitsproblemen het hoofd te bieden en vooral geïnteresseerd in de relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Ik ben daarbij sterk als verbindende schakel tussen verkeersonderzoek en ruimtelijke planvorming.

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›