Functie:
manager Specialistenteam
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 54 11 71
mail Jeroen
LinkedIn:
Jeroen op LinkedIn

Ik ben van mening dat een parkeerplaats op zich eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Wie stapt er nu immers in een auto met als doel om te gaan parkeren? Goede parkeeroplossingen verhogen de aantrekkelijkheid van een woongebied, zorgen voor een winkelgebied waar het goed verblijven is en dragen bij aan locaties die zo zijn ingericht dat ondernemers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het belang van parkeren ligt dus niet bij de parkeerplaats zelf, maar bij het hogere doel waarnaar wordt gestreefd. Het thema kan dan ook niet los worden gezien van onderwerpen als ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Door naar al die elementen te kijken samen met je opdrachtgever, kun je gezamenlijk komen tot kansrijke oplossingen.

Ik heb bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gestudeerd. Sinds 1 oktober 2001 ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng, tegenwoordig als senior adviseur parkeren. Hiervoor voer ik projecten uit door heel Nederland en af en toe België bij gemeenten met een heel verschillende schaalgrootte, met een andersoortige steden-bouwkundige opbouw en in een andere fase van het parkeerbeleid. Deze zeer diverse groep opdrachtgevers zorgt ervoor dat ieder project weer anders is. Dat houdt het werk zeer afwisselend en maakt het ook mogelijk om ervaringen en ideeën vanuit andere projecten te delen met de opdrachtgevers. Mijn kracht is dat ik mij snel kan identificeren met mijn opdrachtgever en diens ambities en lokale situatie.

Met mijn bestuurskundige achtergrond werk ik veel aan parkeerprojecten op het gebied van planontwikkeling, beleidsvorming en beleidsimplementatie. Het bijdragen aan een goed proces is hierbij een belangrijk element, want vaak zijn dit projecten die een sterke politiek-bestuurlijke context hebben en waarbij sprake is van een breed scala aan actoren met ieder hun eigen belangen en agenda. In de advisering ben ik dan ook veelvuldig bezig met het aanbrengen van een goede balans tussen de verschillende wensen vanuit de politiek en andere belanghebbenden aan de ene kant en de noodzakelijke randvoorwaarden aan de andere kant. Deze randvoorwaarden liggen altijd in de sfeer van bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit. Ik ga in mijn werk dan ook graag gericht met iedereen in gesprek, en wil daarbij ook iedereen de aandacht geven die hij verdient. Alleen zo komen we tot een goede afweging van alle belangen en kunnen volgens mij maatregelen worden geformuleerd die ook werken.

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›