CO2-reductie moet. Mobiliteit speelt daarin een cruciale rol. 25-30% van onze nationale CO2-uitstoot is gerelateerd aan mobiliteit. De Goudappel Groep wil, met al haar kennis en kunde, de verduurzaming van ons Nederlandse mobiliteitssysteem helpen versnellen. Onder het motto “Verbeter de wereld en begin bij je zelf” hebben we in de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt. Maar ook voor de komende periode streven een verdere reductie de CO2-uitstoot na. Begin 2016 is in de nieuwe reductiedoelstelling vastgesteld. Daarin hebben we aangegeven de emissie in de periode 2016-2018 met 4% CO2 per fte te reduceren.

Het systeem om het CO2 reductiebeleid te realiseren heeft in de afgelopen jaren goed gewerkt. We hebben in 2016 de ambitieuze doelstellingen ruimschoots behaald. Dat betekent niet dat we sindsdien met de armen over elkaar zijn gaan zitten, want er is altijd ruimte voor verbetering. Ook voor de periode 2016 – 2018 willen wij onze eigen CO2 uitstoot blijven verminderen. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat wij in met ons werk een essentiële bijdrage blijven leveren aan het beperken van de CO2-uitstoot door mobiliteit.

Wij zullen onze invloed in de wereld van mobiliteit doen gelden met onder meer onze contacten, diensten, producten en projecten.
Verduurzaming van ons mobiliteitssysteem is goed voor de CO2-reductie, voor de leefbaarheid in de stad en vaak ook nog eens goed voor de bereikbaarheid en economische vitaliteit van Nederland. In bijna al onze opdrachten speelt verduurzaming een rol, waarbij een aantal productlijnen zoals openbaar vervoer, verkeersmanagement en fiets direct bijdragen aan CO2-reductie. Daarnaast hebben we strategisch gekozen om Duurzame Mobiliteit als zelfstandige productlijn uit te bouwen. Zo willen we een aanjager zijn voor duurzame initiatieven.

Laatste nieuws

Begin 2013 is de Goudappel Groep gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder, in 2014 gevolgd door certificering op trede 5. Begin 2016 is, na een herbeoordeling op basis van versie 3 van het Handboek, het CO2-bewust Certificaat van de Goudappel Groep weer met drie jaren verlengd. Begin 2016 is ook de nieuwe reductiedoelstelling vastgesteld, waarin is aangegeven dat de Goudappel Groep de emissie in de periode 2016-2018 met 4% CO2 per fte wil reduceren. De daaraan gekoppelde acties zijn nog niet volledig geïmplementeerd waardoor de resultaten over 2016 enigszins achter zijn gebleven.

Bekijk PDF
Footprint 2016

Jaap Benschop

Functie:
operationeel directeur
Werkmaatschappij:
Goudappel Groep
Telefoon:
+31(0)570 666 130
mail Jaap

Jos van Kleef

Functie:
algemeen directeur
Werkmaatschappij:
Goudappel Groep
Telefoon:
+31(0)570 666 894
mail Jos

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›